XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 65
Giải bảy 195
Giải sáu 8041 0050 3324
Giải năm 2051
Giải tư 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160
Giải ba 53291 23204
Giải nhì 58948
Giải nhất 00233
Đặc biệt 276935
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 06 07 14 24 33 35 41 48
50 51 56 60 65 90 91 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07 0 50, 60, 90
1 14 1 41, 51, 91
2 24 2
3 33, 35 3 33
4 41, 48 4 14, 24
5 50, 51, 56 5 35, 65, 95
6 60, 65 6 56, 96
7 7
8 8 48
9 90, 91, 95, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-01-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 37
Giải bảy 217
Giải sáu 9624 4995 6818
Giải năm 7621
Giải tư 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102
Giải ba 69362 51285
Giải nhì 52761
Giải nhất 91069
Đặc biệt 067127
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 17 18 21 24 27 36 37 45
59 60 61 62 69 78 78 85 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 60
1 17, 18 1 21, 61
2 21, 24, 27 2 62
3 36, 37 3
4 45 4 24
5 59 5 45, 85, 95
6 60, 61, 62, 69 6 36
7 78, 78 7 17, 27, 37
8 85 8 18, 78, 78
9 95 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-01-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 85
Giải bảy 283
Giải sáu 7321 7623 5384
Giải năm 2952
Giải tư 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330
Giải ba 04515 34506
Giải nhì 61981
Giải nhất 83359
Đặc biệt 470279
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
06 15 21 23 26 30 30 41 44
52 59 61 61 79 81 83 84 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 30
1 15 1 21, 41, 61, 61, 81
2 21, 23, 26 2 52
3 30, 30 3 23, 83
4 41, 44 4 44, 84
5 52, 59 5 15, 85
6 61, 61 6 26
7 79 7
8 81, 83, 84, 85 8
9 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-01-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 41
Giải bảy 140
Giải sáu 7839 7478 1404
Giải năm 3787
Giải tư 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330
Giải ba 67718 41426
Giải nhì 88463
Giải nhất 34824
Đặc biệt 742910
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 02 04 10 18 24 26 30 39
40 41 42 57 61 63 71 78 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 04 0 10, 30, 40
1 10, 18 1 41, 61, 71
2 24, 26 2 42
3 30, 39 3 63
4 40, 41, 42 4 24
5 57 5
6 61, 63 6 26
7 71, 78 7 57, 87
8 87 8 18, 78
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-12-2022
TỈNH An Giang
Giải tám 50
Giải bảy 345
Giải sáu 2285 2990 5617
Giải năm 2538
Giải tư 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038
Giải ba 84219 34867
Giải nhì 59010
Giải nhất 85945
Đặc biệt 864003
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
03 05 07 10 17 19 21 38 38
45 45 48 50 67 67 83 85 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 07 0 10, 50, 90
1 10, 17, 19 1 21
2 21 2
3 38, 38 3 83
4 45, 45, 48 4
5 50 5 45, 45, 85
6 67, 67 6
7 7 17, 67, 67
8 83, 85 8 38, 38, 48
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-12-2022
TỈNH An Giang
Giải tám 24
Giải bảy 181
Giải sáu 1359 4219 3455
Giải năm 1006
Giải tư 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420
Giải ba 63289 23203
Giải nhì 53815
Giải nhất 81865
Đặc biệt 457607
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
03 06 07 15 19 20 24 24 37
55 59 59 60 65 75 81 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 07 0 20, 60
1 15, 19 1 81
2 20, 24, 24 2
3 37 3
4 4 24, 24
5 55, 59, 59 5 15, 55, 65, 75
6 60, 65 6
7 75 7 37
8 81, 89 8
9 99 9 19, 59, 59, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-12-2022
TỈNH An Giang
Giải tám 71
Giải bảy 645
Giải sáu 2077 8523 2159
Giải năm 8331
Giải tư 09256 46296 46457 73319 12289 50090 14977
Giải ba 80967 23477
Giải nhì 84837
Giải nhất 86403
Đặc biệt 336226
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
03 19 23 26 31 37 45 56 57
59 67 71 77 77 77 89 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 90
1 19 1 31, 71
2 23, 26 2
3 31, 37 3 23
4 45 4
5 56, 57, 59 5 45
6 67 6 26, 56, 96
7 71, 77, 77, 77 7 37, 57, 67, 77, 77, 77
8 89 8
9 90, 96 9 19, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-12-2022
TỈNH An Giang
Giải tám 58
Giải bảy 859
Giải sáu 5773 3622 0287
Giải năm 8171
Giải tư 29756 56489 54923 25618 00762 08357 52100
Giải ba 19945 41902
Giải nhì 89075
Giải nhất 87654
Đặc biệt 895684
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 02 18 22 23 45 54 56 57
58 59 62 71 73 75 84 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0
1 18 1 71
2 22, 23 2 22, 62
3 3 23, 73
4 45 4 54, 84
5 54, 56, 57, 58, 59 5 45, 75
6 62 6 56
7 71, 73, 75 7 57, 87
8 84, 87, 89 8 18, 58
9 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-12-2022
TỈNH An Giang
Giải tám 43
Giải bảy 479
Giải sáu 7647 0983 6534
Giải năm 4628
Giải tư 93606 43932 36637 77047 93477 66702 49638
Giải ba 14898 23378
Giải nhì 13913
Giải nhất 19038
Đặc biệt 916101
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
01 02 06 13 28 32 34 37 38
38 43 47 47 77 78 79 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 06 0
1 13 1
2 28 2 32
3 32, 34, 37, 38, 38 3 13, 43, 83
4 43, 47, 47 4 34
5 5
6 6
7 77, 78, 79 7 37, 47, 47, 77
8 83 8 28, 38, 38, 78, 98
9 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH An Giang
Giải tám 84
Giải bảy 495
Giải sáu 2987 8849 7533
Giải năm 3520
Giải tư 56506 77425 17030 70358 22420 82744 16754
Giải ba 07959 47384
Giải nhì 74888
Giải nhất 38128
Đặc biệt 237945
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
06 20 20 25 28 30 33 44 45
49 54 58 59 84 84 87 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 20, 30
1 1
2 20, 20, 25, 28 2
3 30, 33 3 33
4 44, 45, 49 4 44, 54, 84, 84
5 54, 58, 59 5 25, 45, 95
6 6
7 7 87
8 84, 84, 87, 88 8 28, 58, 88
9 95 9 49, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG

Xổ số An Giang (XSAG - XS An Giang) được phát hành vào năm 1980 nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong tỉnh. Đến nay, xổ số kiến thiết tỉnh An Giang đã được người dân toàn khu vực miền Nam đón nhận nhiệt tình và trở thành tờ vé quen thuộc, mang lại niềm vui cho mọi người vào thứ 5 hàng tuần.

1. Xổ số An Giang quay số mở thưởng ở đâu, lúc nào?

Kết quả xổ số An Giang (KQXSAG) hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ – 16h30 ngày thứ 5 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT An Giang.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ở đâu chính xác?

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang tại trường quay xổ số, theo dõi truyền hình An Giang hoặc xem KQXS An Giang tại website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số các ngày thứ năm.

Để xem kết quả xổ số kiến thiết An Giang bằng điện thoại hoặc máy tính tại Xổ Số 88, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả trực tiếp xổ số An Giang mới nhất tự động hiển thị.

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ buổi xem trực tiếp xổ số hôm nay tỉnh An Giang cũng đừng lo lắng bởi website của chúng tôi lưu trữ KQXSAG 7 kỳ liên tiếp (bao gồm hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, tuần trước…), bạn có thể xem lại, dò lại bất kỳ lúc nào.

3. Hướng dẫn cách dò kết quả xổ số An Giang (KQXS An Giang) cực nhanh

Cách tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tại website XoSo88.TV đó là so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi xem số nào khớp, bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên. Số nào không có mặt trong bảng đầu đuôi là không trúng kết quả vé số An Giang.

Bạn cũng có thể xem thống kê và tham khảo dự đoán xổ số kiến thiết An Giang lấy số đẹp miễn phí để có cơ hội trúng giải cao hơn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số An Giang mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số An Giang (XSAG) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng xổ số An Giang liên hệ đổi thưởng ở đâu?

Khi trúng giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang (XSMN An Giang)

  • Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
  • Điện thoại: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320.
  • Email: [email protected]
  • Website: www.xsktangiang.com.vn

Trạm phát hành vé số An Giang

  • Địa chỉ: 152, Ký con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

6. Thời hạn đổi thưởng hợp lệ của XSMN An Giang là bao lâu?

Theo quy định của công ty XS An Giang nói riêng và các công ty xổ số truyền thống nói chung thì thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Như vậy, nếu để quá 30 ngày, tờ vé xổ số miền Nam đài An Giang sẽ hết giá trị và người trúng giải sẽ không được lĩnh thưởng nữa.

Xem thêm
Thu gọn