XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-01-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải tư 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
13 21 24 37 38 48 61 69 71
72 74 77 77 80 81 87 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 13 1 21, 61, 71, 81
2 21, 24 2 72
3 37, 38 3 13
4 48 4 24, 74, 94
5 5
6 61, 69 6
7 71, 72, 74, 77, 77 7 37, 77, 77, 87
8 80, 81, 87 8 38, 48, 98
9 94, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-01-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 97
Giải bảy 479
Giải sáu 1348 4390 9999
Giải năm 8976
Giải tư 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537
Giải ba 89076 61180
Giải nhì 59798
Giải nhất 85446
Đặc biệt 364533
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
30 33 35 37 46 48 67 74 76
76 77 79 80 90 96 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 80, 90
1 1
2 2
3 30, 33, 35, 37 3 33
4 46, 48 4 74
5 5 35
6 67 6 46, 76, 76, 96
7 74, 76, 76, 77, 79 7 37, 67, 77, 97
8 80 8 48, 98
9 90, 96, 97, 98, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-01-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 7434 0142 1830
Giải năm 6478
Giải tư 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387
Giải ba 50121 66796
Giải nhì 76707
Giải nhất 27884
Đặc biệt 978673
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 02 07 07 15 21 30 34 42
47 73 78 84 86 87 90 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07, 07 0 30, 90
1 15 1 21
2 21 2 42
3 30, 34 3 73
4 42, 47 4 34, 84
5 5 15
6 6 86, 96
7 73, 78 7 07, 47, 87
8 84, 86, 87 8 78, 98
9 90, 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-01-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 41
Giải bảy 180
Giải sáu 2482 3860 2674
Giải năm 9985
Giải tư 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388
Giải ba 28564 93789
Giải nhì 49082
Giải nhất 37749
Đặc biệt 558222
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
10 14 22 41 49 50 51 60 64
73 74 76 80 82 82 85 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50, 60, 80
1 10, 14 1 41, 51
2 22 2 22, 82, 82
3 3 73
4 41, 49 4 14, 64, 74
5 50, 51 5 85
6 60, 64 6 76
7 73, 74, 76 7
8 80, 82, 82, 85, 88, 89 8 88
9 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-12-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 42
Giải bảy 755
Giải sáu 8632 9975 8472
Giải năm 9205
Giải tư 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527
Giải ba 05002 59996
Giải nhì 53255
Giải nhất 69377
Đặc biệt 114282
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 05 27 31 31 32 42 55 55
61 67 68 69 72 75 77 82 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0
1 1 31, 31, 61
2 27 2 32, 42, 72, 82
3 31, 31, 32 3
4 42 4
5 55, 55 5 55, 55, 75
6 61, 67, 68, 69 6 96
7 72, 75, 77 7 27, 67, 77
8 82 8 68
9 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-12-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 85
Giải bảy 105
Giải sáu 7494 3702 8263
Giải năm 7050
Giải tư 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734
Giải ba 03875 28125
Giải nhì 01840
Giải nhất 72529
Đặc biệt 318292
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 05 10 13 18 25 28 29 34
40 49 50 63 75 83 85 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 10, 40, 50
1 10, 13, 18 1
2 25, 28, 29 2 92
3 34 3 13, 63, 83
4 40, 49 4 34, 94
5 50 5 25, 75, 85
6 63 6
7 75 7
8 83, 85 8 18, 28
9 92, 94 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-12-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 25
Giải bảy 294
Giải sáu 9292 3063 2961
Giải năm 2019
Giải tư 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221
Giải ba 20216 15576
Giải nhì 76447
Giải nhất 98096
Đặc biệt 777143
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
04 16 19 21 24 25 43 47 61
61 62 63 76 76 92 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 16, 19 1 21, 61, 61
2 21, 24, 25 2 62, 92
3 3 43, 63
4 43, 47 4 24, 94
5 5 25
6 61, 61, 62, 63 6 16, 76, 76, 96
7 76, 76 7 47, 97
8 8
9 92, 94, 96, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-12-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 51
Giải bảy 082
Giải sáu 9547 6119 7710
Giải năm 7284
Giải tư 17373 74303 41323 89181 96507 85781 83955
Giải ba 70830 47149
Giải nhì 56379
Giải nhất 52057
Đặc biệt 409535
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 07 10 19 23 30 35 47 49
51 55 57 73 79 81 81 82 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 10, 30
1 10, 19 1 51, 81, 81
2 23 2 82
3 30, 35 3 23, 73
4 47, 49 4 84
5 51, 55, 57 5 35, 55
6 6
7 73, 79 7 47, 57
8 81, 81, 82, 84 8
9 9 19, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải tư 06980 02342 35383 38256 81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 32130
Giải nhất 14789
Đặc biệt 730692
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
12 24 29 30 30 36 42 52 56
58 63 70 74 80 83 89 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 30, 70, 80
1 12 1
2 24, 29 2 12, 42, 52, 92
3 30, 30, 36 3 63, 83
4 42 4 24, 74
5 52, 56, 58 5
6 63 6 36, 56, 96
7 70, 74 7
8 80, 83, 89 8 58
9 92, 96 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải tư 27445 91222 90065 07030 34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
09 22 23 24 25 28 30 32 45
52 56 64 65 66 74 79 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30
1 1
2 22, 23, 24, 25, 28 2 22, 32, 52
3 30, 32 3 23, 93
4 45 4 24, 64, 74, 84
5 52, 56 5 25, 45, 65
6 64, 65, 66 6 56, 66
7 74, 79 7
8 84 8 28
9 93 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn