XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-01-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 76
Giải bảy 599
Giải sáu 1731 0234 3585
Giải năm 0901
Giải tư 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586
Giải ba 54981 15530
Giải nhì 64773
Giải nhất 45249
Đặc biệt 743731
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 02 29 30 31 31 34 49 51
52 66 73 74 76 81 85 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 30
1 1 31, 31, 51, 81
2 29 2 52
3 30, 31, 31, 34 3 73
4 49 4 34, 74
5 51, 52 5 85
6 66 6 66, 76, 86
7 73, 74, 76 7
8 81, 85, 86 8
9 99 9 29, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-01-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 85
Giải bảy 572
Giải sáu 1335 7712 6775
Giải năm 3439
Giải tư 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234
Giải ba 49008 60352
Giải nhì 50882
Giải nhất 14190
Đặc biệt 315368
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 12 23 34 35 39 41 42 52
62 68 72 75 82 85 88 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 90
1 12 1 41
2 23 2 12, 42, 52, 62, 72, 82
3 34, 35, 39 3 23, 93
4 41, 42 4 34
5 52 5 35, 75, 85
6 62, 68 6
7 72, 75 7
8 82, 85, 88 8 68, 88
9 90, 93 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-01-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 58
Giải bảy 184
Giải sáu 3775 4556 8178
Giải năm 1821
Giải tư 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026
Giải ba 79201 91384
Giải nhì 91674
Giải nhất 86987
Đặc biệt 530836
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 10 21 26 36 43 53 56 58
58 74 75 77 78 81 84 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10
1 10 1 21, 81
2 21, 26 2
3 36 3 43, 53
4 43 4 74, 84, 84
5 53, 56, 58, 58 5 75
6 6 26, 36, 56
7 74, 75, 77, 78 7 77, 87
8 81, 84, 84, 87 8 58, 58, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-01-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 01
Giải bảy 797
Giải sáu 0089 8307 5921
Giải năm 4063
Giải tư 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748
Giải ba 61241 17652
Giải nhì 78379
Giải nhất 72180
Đặc biệt 804309
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 03 07 09 21 27 41 48 52
63 65 72 77 79 80 85 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 07, 09 0 80
1 1 01, 21, 41
2 21, 27 2 52, 72
3 3 63
4 41, 48 4
5 52 5 65, 85
6 63, 65 6
7 72, 77, 79 7 27, 77, 97
8 80, 85, 89 8 48
9 97 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-12-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 8721 6938 1970
Giải năm 7685
Giải tư 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958
Giải ba 83520 09114
Giải nhì 83731
Giải nhất 19500
Đặc biệt 965664
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 11 14 14 18 20 21 31 38
51 58 64 69 70 75 81 82 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 70
1 11, 14, 14, 18 1 11, 21, 31, 51, 81
2 20, 21 2 82
3 31, 38 3
4 4 14, 14, 64
5 51, 58 5 75, 85
6 64, 69 6
7 70, 75 7
8 81, 82, 85 8 18, 38, 58
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-12-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 35
Giải bảy 174
Giải sáu 6818 0146 3599
Giải năm 7645
Giải tư 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105
Giải ba 52352 55771
Giải nhì 67901
Giải nhất 88017
Đặc biệt 930459
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 04 05 17 18 19 22 35 45
46 52 59 63 68 71 74 81 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05 0
1 17, 18, 19 1 71, 81
2 22 2 22, 52
3 35 3 63
4 45, 46 4 74
5 52, 59 5 35, 45
6 63, 68 6 46
7 71, 74 7 17
8 81 8 18, 68
9 99 9 19, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-12-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 24
Giải bảy 481
Giải sáu 3775 7765 1953
Giải năm 4768
Giải tư 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137
Giải ba 04655 05602
Giải nhì 85140
Giải nhất 32498
Đặc biệt 408415
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 06 12 15 24 37 38 39 40
53 55 65 68 70 73 75 81 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 40, 70
1 12, 15 1 81
2 24 2 12
3 37, 38, 39 3 53, 73
4 40 4 24
5 53, 55 5 15, 55, 65, 75
6 65, 68 6
7 70, 73, 75 7 37
8 81 8 38, 68, 98
9 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 09-12-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 73
Giải bảy 994
Giải sáu 1794 8613 0903
Giải năm 9381
Giải tư 13521 18058 41044 59358 34126 97676 89717
Giải ba 19179 06581
Giải nhì 43772
Giải nhất 02436
Đặc biệt 363913
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 13 13 17 21 26 36 44 58
58 72 73 76 79 81 81 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 13, 13, 17 1 21, 81, 81
2 21, 26 2 72
3 36 3 13, 13, 73
4 44 4 44, 94, 94
5 58, 58 5
6 6 26, 36, 76
7 72, 73, 76, 79 7 17
8 81, 81 8 58, 58
9 94, 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 02-12-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 24
Giải bảy 761
Giải sáu 5175 8280 8849
Giải năm 2688
Giải tư 90595 65452 59333 28291 24117 42108 91342
Giải ba 77739 10692
Giải nhì 91943
Giải nhất 21794
Đặc biệt 101095
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 17 24 33 39 42 43 49 52
61 75 80 88 91 92 94 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 80
1 17 1 61, 91
2 24 2 42, 52, 92
3 33, 39 3 33, 43
4 42, 43, 49 4 24, 94
5 52 5 75, 95, 95
6 61 6
7 75 7 17
8 80, 88 8 88
9 91, 92, 94, 95, 95 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-11-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 44
Giải bảy 857
Giải sáu 5305 9228 9780
Giải năm 8490
Giải tư 28011 01911 72099 46765 94656 50959 83556
Giải ba 27887 74775
Giải nhì 89607
Giải nhất 10922
Đặc biệt 790235
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 07 11 11 22 28 35 44 56
56 57 59 65 75 80 87 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 80, 90
1 11, 11 1 11, 11
2 22, 28 2 22
3 35 3
4 44 4 44
5 56, 56, 57, 59 5 35, 65, 75
6 65 6 56, 56
7 75 7 57, 87
8 80, 87 8 28
9 90, 99 9 59, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn