XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 67
Giải bảy 178
Giải sáu 7655 5089 8985
Giải năm 9472
Giải tư 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006
Giải ba 90854 95952
Giải nhì 05187
Giải nhất 86801
Đặc biệt 021982
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 06 14 21 23 47 52 54 55
57 67 72 78 82 85 87 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0
1 14 1 21
2 21, 23 2 52, 72, 82
3 3 23
4 47 4 14, 54
5 52, 54, 55, 57 5 55, 85
6 67 6
7 72, 78 7 47, 57, 67, 87, 87
8 82, 85, 87, 87, 89 8 78
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-01-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 58
Giải bảy 460
Giải sáu 0722 3003 7804
Giải năm 7572
Giải tư 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401
Giải ba 38600 80852
Giải nhì 58091
Giải nhất 95230
Đặc biệt 495709
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 01 03 04 09 22 26 30
35 52 58 60 72 73 88 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 01, 03, 04, 09 0 30, 60
1 1 91
2 22, 26 2 22, 52, 72
3 30, 35 3 73
4 4
5 52, 58 5 35
6 60 6 26, 96
7 72, 73 7
8 88 8 58, 88
9 91, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-01-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 28
Giải bảy 613
Giải sáu 5561 6223 9139
Giải năm 7542
Giải tư 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968
Giải ba 22092 49391
Giải nhì 75433
Giải nhất 70289
Đặc biệt 883853
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 15 23 23 28 32 33 39 42
53 53 58 61 68 89 91 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 15 1 61, 91
2 23, 23, 28 2 32, 42, 92, 92
3 32, 33, 39 3 13, 23, 23, 33, 53, 53
4 42 4
5 53, 53, 58 5 15
6 61, 68 6
7 7
8 89 8 28, 58, 68
9 91, 92, 92 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-01-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 57
Giải bảy 314
Giải sáu 5313 4958 0107
Giải năm 0395
Giải tư 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901
Giải ba 07613 84886
Giải nhì 64939
Giải nhất 74534
Đặc biệt 822288
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 07 13 13 14 16 34 39 39
45 51 57 58 59 86 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0
1 13, 13, 14, 16 1 51
2 2
3 34, 39, 39 3 13, 13
4 45 4 14, 34
5 51, 57, 58, 59 5 45, 95
6 6 16, 86
7 7 57
8 86, 88, 89 8 58, 88
9 95 9 39, 39, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-12-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 59
Giải bảy 505
Giải sáu 5948 9078 2121
Giải năm 4893
Giải tư 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497
Giải ba 23526 75139
Giải nhì 79276
Giải nhất 17420
Đặc biệt 659929
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
05 08 19 20 21 26 29 39 45
46 48 52 53 59 76 78 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 20
1 19 1 21
2 20, 21, 26, 29 2 52
3 39 3 53, 93
4 45, 46, 48 4
5 52, 53, 59 5 45
6 6 26, 46, 76
7 76, 78 7 97
8 8 48, 78
9 93, 97 9 19, 29, 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-12-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 50
Giải bảy 778
Giải sáu 7582 6380 3466
Giải năm 6553
Giải tư 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001
Giải ba 39844 60319
Giải nhì 30503
Giải nhất 57703
Đặc biệt 060911
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 01 03 03 11 19 34 44 50
53 58 66 78 78 79 80 82 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 03, 03 0 50, 80
1 11, 19 1 11
2 2 82
3 34 3 53, 93
4 44 4 34, 44
5 50, 53, 58 5
6 66 6 66
7 78, 78, 79 7
8 80, 82 8 58, 78, 78
9 93 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-12-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 90
Giải bảy 067
Giải sáu 1225 0462 1268
Giải năm 2158
Giải tư 31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940
Giải ba 80758 51181
Giải nhì 27511
Giải nhất 40107
Đặc biệt 404601
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 06 07 11 25 40 54 58 58
62 67 67 68 69 81 90 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 07 0 40, 90
1 11 1 11, 81
2 25 2 62
3 3
4 40 4 54, 94
5 54, 58, 58 5 25
6 62, 67, 67, 68, 69 6
7 7 67, 67
8 81 8 58, 58, 68, 98
9 90, 94, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 08-12-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 9214 1821 0539
Giải năm 6619
Giải tư 86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998
Giải ba 11262 94233
Giải nhì 36473
Giải nhất 16516
Đặc biệt 732615
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 07 14 15 16 19 21 33 39
44 62 71 72 73 76 82 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0
1 14, 15, 16, 19 1 21, 71
2 21 2 62, 72, 82
3 33, 39 3 33, 73
4 44 4 14, 44
5 5 15
6 62 6 16, 76
7 71, 72, 73, 76 7 87
8 82, 87 8 98
9 98 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-12-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 29
Giải bảy 489
Giải sáu 6624 4878 6633
Giải năm 7646
Giải tư 73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171
Giải ba 38820 93115
Giải nhì 85805
Giải nhất 75166
Đặc biệt 210867
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
05 11 15 18 20 24 29 33 35
46 66 67 71 78 85 86 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20
1 11, 15, 18 1 11, 71
2 20, 24, 29 2
3 33, 35 3 33
4 46 4 24, 94
5 5 15, 35, 85
6 66, 67 6 46, 66, 86
7 71, 78 7 67
8 85, 86, 89 8 18, 78
9 94 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 38
Giải bảy 776
Giải sáu 4935 4137 4453
Giải năm 2514
Giải tư 62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990
Giải ba 19110 34355
Giải nhì 06482
Giải nhất 55652
Đặc biệt 573288
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 07 10 14 25 35 37 38 52
53 55 57 64 76 82 88 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 90
1 10, 14 1
2 25 2 52, 82
3 35, 37, 38 3 53
4 4 14, 64
5 52, 53, 55, 57 5 25, 35, 55
6 64 6 76, 96
7 76 7 37, 57
8 82, 88 8 38, 88
9 90, 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn