XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 11
Giải bảy 723
Giải sáu 6836 2442 5335
Giải năm 5010
Giải tư 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439
Giải ba 27741 36372
Giải nhì 98686
Giải nhất 42726
Đặc biệt 114916
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
10 11 12 15 16 23 26 35 36
39 41 42 47 51 72 79 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 11, 12, 15, 16 1 11, 41, 51
2 23, 26 2 12, 42, 72
3 35, 36, 39 3 23, 93
4 41, 42, 47 4
5 51 5 15, 35
6 6 16, 26, 36, 86
7 72, 79 7 47
8 86 8
9 93 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 03
Giải bảy 389
Giải sáu 5543 1568 0385
Giải năm 5823
Giải tư 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069
Giải ba 35323 23330
Giải nhì 06609
Giải nhất 31021
Đặc biệt 680217
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 09 17 21 22 23 23 30 35
37 43 58 60 68 69 82 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 60
1 17 1 21
2 21, 22, 23, 23 2 22, 82
3 30, 35, 37 3 03, 23, 23, 43
4 43 4
5 58 5 35, 85
6 60, 68, 69 6
7 7 17, 37
8 82, 85, 89 8 58, 68
9 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 14
Giải bảy 714
Giải sáu 7191 6177 6937
Giải năm 3061
Giải tư 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614
Giải ba 96605 08874
Giải nhì 96499
Giải nhất 37015
Đặc biệt 257201
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 05 07 10 14 14 14 15 21
28 37 42 61 74 77 86 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0 10
1 10, 14, 14, 14, 15 1 21, 61, 91
2 21, 28 2 42
3 37 3
4 42 4 14, 14, 14, 74
5 5 15
6 61 6 86
7 74, 77 7 37, 77
8 86 8 28
9 91, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 08
Giải bảy 634
Giải sáu 9019 6746 1529
Giải năm 1038
Giải tư 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503
Giải ba 51139 97743
Giải nhì 19559
Giải nhất 68735
Đặc biệt 572215
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 08 08 15 19 24 29 29 34
35 38 39 43 46 46 52 59 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08, 08 0
1 15, 19 1
2 24, 29, 29 2 52
3 34, 35, 38, 39 3 43
4 43, 46, 46 4 24, 34
5 52, 59 5 15, 35
6 6 46, 46
7 7
8 8 08, 38
9 99 9 19, 29, 29, 39, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-12-2022
TỈNH Cà Mau
Giải tám 80
Giải bảy 872
Giải sáu 9500 3783 9402
Giải năm 6539
Giải tư 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349
Giải ba 82795 67069
Giải nhì 01860
Giải nhất 79345
Đặc biệt 219069
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 02 07 29 39 45 49 54 60
69 69 69 72 80 83 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07 0 60, 80
1 1
2 29 2 72
3 39 3 83, 93
4 45, 49 4 54
5 54 5 45, 95
6 60, 69, 69, 69 6
7 72 7
8 80, 83 8 98
9 93, 95, 98 9 29, 39, 49, 69, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 19-12-2022
TỈNH Cà Mau
Giải tám 36
Giải bảy 601
Giải sáu 5792 5162 1197
Giải năm 4483
Giải tư 00700 91754 24136 31967 32211 01529 40921
Giải ba 02238 95510
Giải nhì 58230
Giải nhất 88548
Đặc biệt 782904
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 01 04 10 11 21 29 30 36
36 38 48 54 62 67 83 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 04 0 10, 30
1 10, 11 1 11, 21
2 21, 29 2 62, 92
3 30, 36, 36, 38 3 83
4 48 4 54
5 54 5
6 62, 67 6 36, 36
7 7 67, 97
8 83 8 38, 48
9 92, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 12-12-2022
TỈNH Cà Mau
Giải tám 48
Giải bảy 085
Giải sáu 3655 0758 0442
Giải năm 3899
Giải tư 97889 43822 40464 10263 57937 30476 16448
Giải ba 44480 63283
Giải nhì 90348
Giải nhất 13143
Đặc biệt 509838
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
22 37 38 42 43 48 48 48 55
58 63 64 76 80 83 85 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1
2 22 2 22, 42
3 37, 38 3 43, 63, 83
4 42, 43, 48, 48, 48 4 64
5 55, 58 5 55, 85
6 63, 64 6 76
7 76 7 37
8 80, 83, 85, 89 8 38, 48, 48, 48, 58
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 05-12-2022
TỈNH Cà Mau
Giải tám 80
Giải bảy 790
Giải sáu 1641 0096 3719
Giải năm 4750
Giải tư 94074 90925 64315 93047 35996 68406 48113
Giải ba 48676 06444
Giải nhì 19716
Giải nhất 15211
Đặc biệt 078906
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
06 06 11 13 15 16 19 25 41
44 47 50 74 76 80 90 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 50, 80, 90
1 11, 13, 15, 16, 19 1 11, 41
2 25 2
3 3 13
4 41, 44, 47 4 44, 74
5 50 5 15, 25
6 6 16, 76, 96, 96
7 74, 76 7 47
8 80 8
9 90, 96, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-11-2022
TỈNH Cà Mau
Giải tám 03
Giải bảy 536
Giải sáu 1317 9583 5066
Giải năm 8815
Giải tư 77916 20920 36737 25586 31613 22135 12278
Giải ba 80315 64343
Giải nhì 25112
Giải nhất 94762
Đặc biệt 976654
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 12 13 15 15 16 17 20 35
36 37 43 54 62 66 78 83 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20
1 12, 13, 15, 15, 16, 17 1
2 20 2 12, 62
3 35, 36, 37 3 03, 13, 43, 83
4 43 4 54
5 54 5 15, 15, 35
6 62, 66 6 16, 36, 66, 86
7 78 7 17, 37
8 83, 86 8 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-11-2022
TỈNH Cà Mau
Giải tám 75
Giải bảy 542
Giải sáu 1615 0190 7825
Giải năm 8755
Giải tư 40769 48167 66302 37097 19165 65834 02827
Giải ba 34896 64909
Giải nhì 88782
Giải nhất 95624
Đặc biệt 116893
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 09 15 24 25 27 34 42 55
65 67 69 75 82 90 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 90
1 15 1
2 24, 25, 27 2 42, 82
3 34 3 93
4 42 4 24, 34
5 55 5 15, 25, 55, 65, 75
6 65, 67, 69 6 96
7 75 7 27, 67, 97
8 82 8
9 90, 93, 96, 97 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website XoSo88.TV bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn