XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 25-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 4071 8283 6568
Giải năm 5962
Giải tư 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240
Giải ba 88588 26760
Giải nhì 49423
Giải nhất 75677
Đặc biệt 199613
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
12 13 17 23 35 40 43 50 53
60 62 68 70 71 77 78 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50, 60, 70
1 12, 13, 17 1 71
2 23 2 12, 62
3 35 3 13, 23, 43, 53, 83
4 40, 43 4
5 50, 53 5 35
6 60, 62, 68 6
7 70, 71, 77, 78 7 17, 77
8 83, 88 8 68, 78, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 8407 2486 7309
Giải năm 4536
Giải tư 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935
Giải ba 82507 80108
Giải nhì 29088
Giải nhất 26393
Đặc biệt 363263
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 07 07 08 08 09 21 23 35
36 63 73 76 86 88 90 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 07, 08, 08, 09 0 90
1 1 21
2 21, 23 2
3 35, 36 3 23, 63, 73, 93
4 4
5 5 35, 95
6 63 6 36, 76, 86
7 73, 76 7
8 86, 88 8 08, 88
9 90, 93, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 22
Giải bảy 282
Giải sáu 3080 9205 5717
Giải năm 6253
Giải tư 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115
Giải ba 63171 90951
Giải nhì 70858
Giải nhất 35704
Đặc biệt 488615
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 04 05 15 15 17 18 22 22
30 31 51 53 58 61 71 80 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05 0 30, 80
1 15, 15, 17, 18 1 31, 51, 61, 71
2 22, 22 2 22, 22, 82
3 30, 31 3 53
4 4
5 51, 53, 58 5 15, 15
6 61 6
7 71 7 17
8 80, 82 8 18, 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 56
Giải bảy 000
Giải sáu 0996 6453 9276
Giải năm 4331
Giải tư 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922
Giải ba 41618 74878
Giải nhì 76766
Giải nhất 86543
Đặc biệt 444232
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 10 18 21 22 27 31 32 40
43 49 53 56 65 66 76 78 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 40
1 10, 18 1 21, 31
2 21, 22, 27 2 22, 32
3 31, 32 3 43, 53
4 40, 43, 49 4
5 53, 56 5 65
6 65, 66 6 56, 66, 76, 96
7 76, 78 7 27
8 8 18, 78
9 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-12-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 0038 0021 1586
Giải năm 9385
Giải tư 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756
Giải ba 28374 51145
Giải nhì 65185
Giải nhất 01149
Đặc biệt 278205
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 18 18 21 28 38 45 49 56
68 70 74 81 85 85 86 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70
1 18, 18 1 21, 81
2 21, 28 2
3 38 3
4 45, 49 4 74
5 56 5 45, 85, 85
6 68 6 56, 86
7 70, 74 7 87
8 81, 85, 85, 86, 87, 88 8 18, 18, 28, 38, 68, 88
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-12-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 14
Giải bảy 839
Giải sáu 1654 8513 9728
Giải năm 3884
Giải tư 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522
Giải ba 14284 12769
Giải nhì 23540
Giải nhất 29988
Đặc biệt 692979
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
13 14 16 22 28 28 39 40 42
46 54 54 69 74 79 84 84 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 13, 14, 16 1
2 22, 28, 28 2 22, 42
3 39 3 13
4 40, 42, 46 4 14, 54, 54, 74, 84, 84
5 54, 54 5
6 69 6 16, 46
7 74, 79 7
8 84, 84, 88 8 28, 28, 88
9 9 39, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-12-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 60
Giải bảy 789
Giải sáu 3801 3250 1912
Giải năm 3238
Giải tư 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258
Giải ba 53665 85888
Giải nhì 35289
Giải nhất 01473
Đặc biệt 192219
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 01 12 13 18 19 25 38 50
58 60 65 67 73 88 89 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 50, 60
1 12, 13, 18, 19 1 91
2 25 2 12
3 38 3 13, 73
4 4
5 50, 58 5 25, 65
6 60, 65, 67 6
7 73 7 67
8 88, 89, 89 8 18, 38, 58, 88
9 91 9 19, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-12-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 46
Giải bảy 909
Giải sáu 8666 0262 8233
Giải năm 8117
Giải tư 39620 79125 83705 94297 89528 46315 24391
Giải ba 93829 40180
Giải nhì 71621
Giải nhất 01949
Đặc biệt 699594
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 09 15 17 20 21 25 28 29
33 46 49 62 66 80 91 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 20, 80
1 15, 17 1 21, 91
2 20, 21, 25, 28, 29 2 62
3 33 3 33
4 46, 49 4 94
5 5 15, 25
6 62, 66 6 46, 66
7 7 17, 97
8 80 8 28
9 91, 94, 97 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-11-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 13
Giải bảy 944
Giải sáu 0008 2508 2960
Giải năm 1281
Giải tư 96286 39499 78873 47306 13074 84324 32540
Giải ba 20694 84464
Giải nhì 56306
Giải nhất 65292
Đặc biệt 378270
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
06 06 08 08 13 24 40 44 60
64 70 73 74 81 86 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06, 08, 08 0 40, 60, 70
1 13 1 81
2 24 2 92
3 3 13, 73
4 40, 44 4 24, 44, 64, 74, 94
5 5
6 60, 64 6 86
7 70, 73, 74 7
8 81, 86 8
9 92, 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-11-2022
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 40
Giải bảy 760
Giải sáu 9376 9060 0669
Giải năm 8224
Giải tư 39438 27826 10782 26308 97128 67362 60208
Giải ba 38345 85975
Giải nhì 82287
Giải nhất 31521
Đặc biệt 913567
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
08 08 21 24 26 28 38 40 45
60 60 62 67 69 75 76 82 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 40, 60, 60
1 1 21
2 21, 24, 26, 28 2 62, 82
3 38 3
4 40, 45 4 24
5 5 45, 75
6 60, 60, 62, 67, 69 6 26, 76
7 75, 76 7 67, 87
8 82, 87 8 28, 38
9 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XoSo88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XoSo88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XoSo88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn