XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 94
Giải bảy 532
Giải sáu 3661 7170 9862
Giải năm 3699
Giải tư 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270
Giải ba 27722 18921
Giải nhì 12201
Giải nhất 57083
Đặc biệt 923650
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 03 21 22 24 31 32 50 61
62 70 70 83 88 94 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 50, 70, 70
1 1 21, 31, 61
2 21, 22, 24 2 22, 32, 62
3 31, 32 3 83
4 4 24, 94, 94
5 50 5
6 61, 62 6
7 70, 70 7 97
8 83, 88 8 88
9 94, 94, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-01-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 95
Giải bảy 219
Giải sáu 8360 6542 5297
Giải năm 9555
Giải tư 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807
Giải ba 72453 92329
Giải nhì 09396
Giải nhất 68906
Đặc biệt 026185
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 06 07 19 29 32 42 53 55
60 66 66 85 88 88 95 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 07 0 60
1 19 1
2 29 2 32, 42
3 32 3 53
4 42 4
5 53, 55 5 55, 85, 95
6 60, 66, 66 6 66, 66, 96
7 7 97
8 85, 88, 88 8 88, 88
9 95, 96, 97 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-01-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 93
Giải bảy 702
Giải sáu 9362 0171 5834
Giải năm 4360
Giải tư 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652
Giải ba 97253 26916
Giải nhì 81396
Giải nhất 51249
Đặc biệt 475709
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 07 09 16 29 34 37 49 52
53 60 62 66 70 71 71 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 09 0 60, 70
1 16 1 71, 71
2 29 2 52, 62
3 34, 37 3 53, 93
4 49 4 34
5 52, 53 5
6 60, 62, 66 6 16, 66, 96
7 70, 71, 71 7 37
8 8
9 93, 96 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-01-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 13
Giải bảy 997
Giải sáu 8953 0504 5352
Giải năm 2192
Giải tư 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999
Giải ba 69922 62039
Giải nhì 14833
Giải nhất 88824
Đặc biệt 660600
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 04 13 22 24 33 38 39 42
46 46 52 53 59 88 92 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0
1 13 1
2 22, 24 2 22, 42, 52, 92
3 33, 38, 39 3 13, 33, 53
4 42, 46, 46 4 24
5 52, 53, 59 5
6 6 46, 46
7 7 97
8 88 8 38, 88
9 92, 97, 99 9 39, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 31-12-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 35
Giải bảy 234
Giải sáu 4887 3554 0464
Giải năm 6834
Giải tư 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207
Giải ba 22188 91325
Giải nhì 32341
Giải nhất 77400
Đặc biệt 954840
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 07 13 25 34 34 35 40 41
44 54 54 64 69 87 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 40
1 13 1 41
2 25 2
3 34, 34, 35 3 13
4 40, 41, 44 4 34, 34, 44, 54, 54, 64
5 54, 54 5 25, 35, 95
6 64, 69 6
7 7 87
8 87, 88, 89 8 88
9 95 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-12-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 71
Giải bảy 550
Giải sáu 3047 7463 7305
Giải năm 2597
Giải tư 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894
Giải ba 35761 37842
Giải nhì 69068
Giải nhất 58937
Đặc biệt 035032
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 05 30 32 33 37 42 43 47
50 55 61 63 68 71 75 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 30, 50
1 1 61, 71
2 2 32, 42
3 30, 32, 33, 37 3 33, 43, 63
4 42, 43, 47 4 94
5 50, 55 5 55, 75
6 61, 63, 68 6
7 71, 75 7 37, 47, 97
8 8 68
9 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-12-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 44
Giải bảy 960
Giải sáu 7383 5598 8890
Giải năm 3013
Giải tư 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215
Giải ba 10246 82717
Giải nhì 33334
Giải nhất 54242
Đặc biệt 973507
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
04 07 13 15 17 30 34 41 42
44 46 60 64 67 83 90 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 30, 60, 90
1 13, 15, 17 1 41
2 2 42
3 30, 34 3 13, 83
4 41, 42, 44, 46 4 34, 44, 64
5 5 15, 95
6 60, 64, 67 6 46
7 7 17, 67
8 83 8 98
9 90, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 10-12-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 37
Giải bảy 122
Giải sáu 4597 8819 8616
Giải năm 2872
Giải tư 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095
Giải ba 13214 54294
Giải nhì 78360
Giải nhất 20693
Đặc biệt 498598
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
13 14 16 19 21 22 37 45 57
58 60 65 72 93 94 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 13, 14, 16, 19 1 21
2 21, 22 2 22, 72
3 37 3 13, 93
4 45 4 14, 94
5 57, 58 5 45, 65, 95
6 60, 65 6 16
7 72 7 37, 57, 97
8 8 58, 98
9 93, 94, 95, 97, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 03-12-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 5016 7332 8561
Giải năm 2495
Giải tư 48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798
Giải ba 82252 62417
Giải nhì 75786
Giải nhất 02775
Đặc biệt 444811
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 11 15 16 17 32 37 38 52
57 61 64 73 75 84 86 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 11, 15, 16, 17 1 11, 61
2 2 32, 52
3 32, 37, 38 3 73
4 4 64, 84
5 52, 57 5 15, 75, 95
6 61, 64 6 16, 86
7 73, 75 7 17, 37, 57
8 84, 86 8 38, 98
9 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 19
Giải bảy 219
Giải sáu 7994 5938 7234
Giải năm 2255
Giải tư 25925 19384 11575 47654 77602 95026 92597
Giải ba 68651 70365
Giải nhì 37583
Giải nhất 61946
Đặc biệt 046233
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
02 19 19 25 26 33 34 38 46
51 54 55 65 75 83 84 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 19, 19 1 51
2 25, 26 2
3 33, 34, 38 3 33, 83
4 46 4 34, 54, 84, 94
5 51, 54, 55 5 25, 55, 65, 75
6 65 6 26, 46
7 75 7 97
8 83, 84 8 38
9 94, 97 9 19, 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XoSo88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn