XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
18 32 39 40 46 46 49 60 62
65 65 66 70 75 76 78 85 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 60, 70
1 18 1
2 2 32, 62
3 32, 39 3
4 40, 46, 46, 49 4
5 5 65, 65, 75, 85
6 60, 62, 65, 65, 66 6 46, 46, 66, 76, 96
7 70, 75, 76, 78 7
8 85 8 18, 78
9 96 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 07 13 22 26 33 35 37 47
51 55 56 63 65 74 77 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0
1 13 1 51
2 22, 26 2 22
3 33, 35, 37 3 13, 33, 63
4 47 4 74, 94
5 51, 55, 56 5 35, 55, 65
6 63, 65 6 26, 56
7 74, 77 7 37, 47, 77, 87
8 87 8
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
18 21 21 27 30 32 37 46 52
59 75 78 79 80 84 86 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 80
1 18 1 21, 21, 91
2 21, 21, 27 2 32, 52
3 30, 32, 37 3
4 46 4 84
5 52, 59 5 75
6 6 46, 86
7 75, 78, 79 7 27, 37, 87
8 80, 84, 86, 87 8 18, 78
9 91 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 04 07 10 18 28 35 38 40
43 46 51 59 61 65 73 79 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 07 0 10, 40
1 10, 18 1 51, 61
2 28 2 02
3 35, 38 3 43, 73
4 40, 43, 46 4 94
5 51, 59 5 35, 65
6 61, 65 6 46
7 73, 79 7
8 8 18, 28, 38
9 94 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 14 17 19 20 27 43 55 64
65 65 65 68 70 70 77 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 70, 70
1 14, 17, 19 1
2 20, 27 2
3 3 43
4 43 4 14, 64
5 55 5 55, 65, 65, 65
6 64, 65, 65, 65, 68 6 96
7 70, 70, 77 7 17, 27, 77
8 88 8 68, 88
9 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 05 10 14 15 18 21 22 26
31 31 34 53 65 66 71 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 10
1 10, 14, 15, 18 1 21, 31, 31, 71
2 21, 22, 26 2 22
3 31, 31, 34 3 03, 53, 83
4 4 14, 34
5 53 5 15, 65
6 65, 66 6 26, 66
7 71 7 87
8 83, 87 8 18
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 05 15 15 16 19 40 49 50
58 65 71 76 82 86 92 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 40, 50
1 15, 15, 16, 19 1 01, 71
2 2 82, 92
3 3 93
4 40, 49 4
5 50, 58 5 15, 15, 65, 95
6 65 6 16, 76, 86
7 71, 76 7
8 82, 86 8 58
9 92, 93, 95 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-01-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải tư 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 03 45 46 50 50 54 60 63
63 64 66 76 78 81 94 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 50, 50, 60
1 1 81
2 2
3 3 63, 63
4 45, 46 4 54, 64, 94
5 50, 50, 54 5 45
6 60, 63, 63, 64, 66 6 46, 66, 76
7 76, 78 7
8 81 8 78, 98, 98
9 94, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 31-12-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải tư 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 06 15 21 25 37 49 49 50
51 52 55 58 60 60 71 73 75
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 50, 60, 60
1 15 1 21, 51, 71
2 21, 25 2 52
3 37 3 73
4 49, 49 4
5 50, 51, 52, 55, 58 5 15, 25, 55, 75
6 60, 60 6
7 71, 73, 75 7 37
8 8 58
9 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 26-12-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải tư 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 02 07 07 07 09 11 14 27
63 69 73 74 80 85 90 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 07, 07, 07, 09 0 80, 90
1 11, 14 1 11, 91
2 27 2
3 3 63, 73
4 4 14, 74, 94
5 5 85
6 63, 69 6
7 73, 74 7 27
8 80, 85 8
9 90, 91, 94 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn