XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-01-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 99
Giải bảy 356
Giải sáu 4812 0948 7517
Giải năm 0290
Giải tư 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892
Giải ba 10586 05172
Giải nhì 18434
Giải nhất 74636
Đặc biệt 332403
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
03 12 17 30 34 36 39 43 48
56 72 86 90 92 92 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30, 90
1 12, 17 1
2 2 12, 72, 92, 92
3 30, 34, 36, 39 3 43
4 43, 48 4 34, 94
5 56 5
6 6 36, 56, 86
7 72 7 17
8 86 8 48, 98
9 90, 92, 92, 94, 98, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 15-01-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 80
Giải bảy 482
Giải sáu 1746 0466 5869
Giải năm 1904
Giải tư 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145
Giải ba 38086 87725
Giải nhì 52814
Giải nhất 27423
Đặc biệt 515546
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 14 23 25 32 32 45 46 46
54 64 66 69 76 80 82 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 80
1 14 1
2 23, 25 2 32, 32, 82
3 32, 32 3 23
4 45, 46, 46 4 14, 54, 64
5 54 5 25, 45
6 64, 66, 69 6 46, 46, 66, 76, 86
7 76 7
8 80, 82, 86, 88 8 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 08-01-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 28
Giải bảy 124
Giải sáu 1400 2869 3021
Giải năm 9267
Giải tư 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765
Giải ba 89331 84056
Giải nhì 62855
Giải nhất 81332
Đặc biệt 140182
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 16 17 21 24 28 31 32 46
53 55 56 56 65 67 69 74 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 16, 17 1 21, 31
2 21, 24, 28 2 32, 82
3 31, 32 3 53
4 46 4 24, 74
5 53, 55, 56, 56 5 55, 65
6 65, 67, 69 6 16, 46, 56, 56
7 74 7 17, 67
8 82 8 28
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 01-01-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 64
Giải bảy 528
Giải sáu 2636 5029 5020
Giải năm 7486
Giải tư 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731
Giải ba 44067 79309
Giải nhì 45354
Giải nhất 13089
Đặc biệt 104380
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
07 09 11 20 28 29 31 33 36
43 54 64 67 80 86 89 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 20, 80
1 11 1 11, 31
2 20, 28, 29 2
3 31, 33, 36 3 33, 43
4 43 4 54, 64
5 54 5
6 64, 67 6 36, 86
7 7 67
8 80, 86, 89 8 28, 98
9 98, 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 25-12-2022
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 25
Giải bảy 674
Giải sáu 9488 9551 0754
Giải năm 9479
Giải tư 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317
Giải ba 92586 59327
Giải nhì 55393
Giải nhất 28866
Đặc biệt 845155
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
17 25 26 27 30 35 37 51 54
54 55 66 74 79 86 88 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 17 1 51
2 25, 26, 27 2
3 30, 35, 37 3 93
4 4 54, 54, 74
5 51, 54, 54, 55 5 25, 35, 55
6 66 6 26, 66, 86
7 74, 79 7 17, 27, 37
8 86, 88, 89 8 88
9 93 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 18-12-2022
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 60
Giải bảy 440
Giải sáu 3357 7305 3161
Giải năm 8597
Giải tư 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418
Giải ba 03700 20858
Giải nhì 57985
Giải nhất 13145
Đặc biệt 480954
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 05 06 11 16 18 40 45 53
54 54 57 58 60 61 85 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 06 0 40, 60
1 11, 16, 18 1 11, 61
2 2
3 3 53
4 40, 45 4 54, 54
5 53, 54, 54, 57, 58 5 45, 85
6 60, 61 6 16
7 7 57, 87, 97
8 85, 87 8 18, 58
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 11-12-2022
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 66
Giải bảy 630
Giải sáu 2059 7890 2868
Giải năm 7524
Giải tư 42532 20602 37490 59975 86776 35868 96978
Giải ba 28909 74579
Giải nhì 36961
Giải nhất 58658
Đặc biệt 718871
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
02 09 24 30 32 58 59 61 66
68 68 71 75 76 78 79 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 30, 90, 90
1 1 61, 71
2 24 2 32
3 30, 32 3
4 4 24
5 58, 59 5 75
6 61, 66, 68, 68 6 66, 76
7 71, 75, 76, 78, 79 7
8 8 58, 68, 68, 78
9 90, 90 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 04-12-2022
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 43
Giải bảy 564
Giải sáu 3604 6882 6607
Giải năm 0655
Giải tư 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996
Giải ba 76172 18120
Giải nhì 62651
Giải nhất 18321
Đặc biệt 410089
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 05 07 20 21 30 43 51 55
64 71 71 72 82 88 89 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 07 0 20, 30
1 1 21, 51, 71, 71
2 20, 21 2 72, 82
3 30 3 43
4 43 4 64
5 51, 55 5 55
6 64 6 96
7 71, 71, 72 7
8 82, 88, 89 8 88, 98
9 96, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-11-2022
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 67
Giải bảy 866
Giải sáu 4571 6426 6705
Giải năm 7982
Giải tư 92509 34489 91645 04083 36567 12106 57238
Giải ba 36977 28973
Giải nhì 56054
Giải nhất 42499
Đặc biệt 515051
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
05 06 09 26 38 45 51 54 66
67 67 71 73 77 82 83 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 09 0
1 1 51, 71
2 26 2 82
3 38 3 73, 83
4 45 4 54
5 51, 54 5 45
6 66, 67, 67 6 26, 66
7 71, 73, 77 7 67, 67, 77
8 82, 83, 89 8 38
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-11-2022
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 82
Giải bảy 905
Giải sáu 2759 9985 9389
Giải năm 5773
Giải tư 75349 49666 19901 87836 93023 91351 47269
Giải ba 22993 60368
Giải nhì 73570
Giải nhất 94935
Đặc biệt 719984
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 05 23 35 36 49 51 59 66
68 69 70 73 82 84 85 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 70
1 1 51
2 23 2 82
3 35, 36 3 23, 73, 93
4 49 4 84
5 51, 59 5 35, 85
6 66, 68, 69 6 36, 66
7 70, 73 7
8 82, 84, 85, 89 8 68
9 93 9 49, 59, 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG

Xổ số Kiên Giang (XSKG) được phát hành rộng rãi khắp khu vực miền Nam và được nhiều người tham gia. Mỗi tờ vé xổ số Kiên Giang hôm nay có giá 10.000 đồng có thể mang lại cho các bạn cơ hội trúng 2 tỷ đồng cùng hàng vạn giải thưởng hấp dẫn khác.

1. Lịch mở thưởng kết quả xổ số Kiên Giang (KQXSKG)

KQXSKG – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được quay đều đặn vào ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang.

2. Cách xem kết quả xổ số Kiên Giang hàng tuần tại XoSo88.TV

Các bạn có thể theo dõi xổ số Kiên Giang chủ nhật quay số mở thưởng bằng cách truy cập vào trang XoSo88TV, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Các bạn chỉ cần mở website lên và để nguyên màn hình, không cần tải lại trang, kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang được tự động hiển thị đảm bảo nhanh và chính xác nhất.

Nếu bỏ lỡ buổi quay thưởng xổ số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiên Giang hàng tuần, xổ số Kiên Giang tuần rồi và những tuần trước đó. Trang kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay – XoSo88.TV lưu chi tiết KQXSKG trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện xem lại.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất

Các bạn có thể dò KQXS Kiên Giang hàng tuần cực nhanh chỉ với 2 số cuối, bạn so sánh 2 số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) của tờ vé số với bảng lô tô đầu đuôi, nếu khớp thì các bạn tiếp tục so tiếp lên bảng kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang một cách chi tiết để biết mình trúng giải gì. Nếu không trùng thì đồng nghĩa rằng bạn không trúng giải xổ số Kiên Giang chủ nhật nào.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang hôm nay có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam tỉnh Kiên Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Kiên Giang mới nhất

Khi trúng thưởng xổ số Kiên Giang 30 ngày các bạn có thể liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang (XSKT Kiên Giang)

Địa chỉ:

  • 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 077-3873040 - 3873061 - Fax: 077-3873040 - 077.3871000).
  • Chi nhánh Sài Gòn - Địa chỉ: 152 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 0839.238468 - Fax: 0839.238469).
  • Chi nhánh miền Đông - Địa chỉ: Số 1, khu A Trường Sơn, P.15, Q.10. TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại/ Fax: 08.6264.7030).
  • Chi nhánh miền Tây - Địa chỉ: 16 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710.3764.182 - Fax: 0710.3764.183).

 

Xem thêm
Thu gọn