XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 25-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 74
Giải bảy 739
Giải sáu 3743 6840 4417
Giải năm 2772
Giải tư 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203
Giải ba 02128 74044
Giải nhì 08556
Giải nhất 34133
Đặc biệt 120705
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 05 17 28 33 39 40 43 44
48 56 65 72 74 79 80 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 40, 80
1 17 1
2 28 2 72
3 33, 39 3 33, 43
4 40, 43, 44, 48 4 44, 74, 94
5 56 5 65
6 65 6 56
7 72, 74, 79 7 17
8 80, 89 8 28, 48
9 94 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 51
Giải bảy 783
Giải sáu 1676 9043 4465
Giải năm 9421
Giải tư 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910
Giải ba 04115 43628
Giải nhì 80851
Giải nhất 03394
Đặc biệt 003168
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
10 11 15 21 28 34 43 50 51
51 63 65 68 74 76 83 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50
1 10, 11, 15 1 11, 21, 51, 51
2 21, 28 2
3 34 3 43, 63, 83
4 43 4 34, 74, 94, 94
5 50, 51, 51 5 15, 65
6 63, 65, 68 6 76
7 74, 76 7
8 83 8 28, 68
9 94, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 22
Giải bảy 645
Giải sáu 1039 4733 4589
Giải năm 1758
Giải tư 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552
Giải ba 78423 92282
Giải nhì 77006
Giải nhất 60167
Đặc biệt 761195
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 04 06 22 22 23 23 33 39
45 51 52 54 58 67 82 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06 0
1 1 51
2 22, 22, 23, 23 2 22, 22, 52, 82
3 33, 39 3 23, 23, 33
4 45 4 54
5 51, 52, 54, 58 5 45, 95
6 67 6
7 7 67
8 82, 89 8 58
9 95 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 04-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 5552 9845 9505
Giải năm 7258
Giải tư 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610
Giải ba 10940 17892
Giải nhì 32948
Giải nhất 10720
Đặc biệt 713865
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 10 10 20 40 45 48 49 52
53 58 63 65 72 77 89 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 10, 20, 40
1 10, 10 1
2 20 2 52, 72, 92
3 3 53, 63, 93
4 40, 45, 48, 49 4
5 52, 53, 58 5 45, 65
6 63, 65 6
7 72, 77 7 77
8 89 8 48, 58
9 92, 93 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-12-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 52
Giải bảy 463
Giải sáu 9900 9347 6534
Giải năm 1548
Giải tư 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260
Giải ba 16822 56493
Giải nhì 22025
Giải nhất 15182
Đặc biệt 830388
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 06 21 22 25 34 39 47 47
48 52 57 60 63 82 88 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 60
1 1 21
2 21, 22, 25 2 22, 52, 82
3 34, 39 3 63, 93
4 47, 47, 48 4 34, 94
5 52, 57 5 25
6 60, 63 6
7 7 47, 47, 57
8 82, 88 8 48, 88
9 93, 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 21-12-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 28
Giải bảy 119
Giải sáu 1387 6890 2803
Giải năm 1421
Giải tư 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133
Giải ba 75464 38705
Giải nhì 74562
Giải nhất 83782
Đặc biệt 389352
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 03 05 05 19 19 21 28 33
52 62 63 64 81 82 87 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 05, 05 0 90
1 19, 19 1 21, 81
2 21, 28 2 52, 62, 82
3 33 3 33, 63
4 4 64
5 52 5
6 62, 63, 64 6
7 7 87
8 81, 82, 87 8 28, 98
9 90, 98 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 14-12-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 86
Giải bảy 694
Giải sáu 1948 7838 9112
Giải năm 2833
Giải tư 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491
Giải ba 58028 07835
Giải nhì 99629
Giải nhất 81343
Đặc biệt 776985
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
12 17 28 29 33 34 35 38 43
48 65 72 85 86 91 94 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 17 1 91
2 28, 29 2 12, 72
3 33, 34, 35, 38 3 33, 43
4 43, 48 4 34, 94
5 5 35, 65, 85
6 65 6 86, 96, 96
7 72 7 17
8 85, 86 8 28, 38, 48
9 91, 94, 96, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 07-12-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 96
Giải bảy 545
Giải sáu 1291 5962 7628
Giải năm 9124
Giải tư 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375
Giải ba 89474 57633
Giải nhì 34164
Giải nhất 82600
Đặc biệt 583791
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 21 24 28 32 33 45 52 60
62 64 72 74 75 84 91 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 1 21, 91, 91
2 21, 24, 28 2 32, 52, 62, 72
3 32, 33 3 33
4 45 4 24, 64, 74, 84
5 52 5 45, 75
6 60, 62, 64 6 96
7 72, 74, 75 7
8 84 8 28
9 91, 91, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 29
Giải bảy 278
Giải sáu 6602 3696 8043
Giải năm 4899
Giải tư 12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207
Giải ba 20573 26070
Giải nhì 35666
Giải nhất 01489
Đặc biệt 787744
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 07 07 25 25 29 43 44 56
58 66 67 70 73 78 89 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 07 0 70
1 1
2 25, 25, 29 2
3 3 43, 73
4 43, 44 4 44
5 56, 58 5 25, 25
6 66, 67 6 56, 66, 96
7 70, 73, 78 7 67
8 89 8 58, 78
9 96, 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 95
Giải bảy 036
Giải sáu 8524 8183 0702
Giải năm 7939
Giải tư 11920 33137 23724 80712 67506 53162 44280
Giải ba 58600 00734
Giải nhì 38955
Giải nhất 49723
Đặc biệt 004645
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 02 06 12 20 23 24 24 34
36 37 39 45 55 62 80 83 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 20, 80
1 12 1
2 20, 23, 24, 24 2 12, 62
3 34, 36, 37, 39 3 23, 83
4 45 4 24, 24, 34
5 55 5 45, 55, 95
6 62 6 36
7 7 37
8 80, 83 8
9 95 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn