XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 75
Giải bảy 860
Giải sáu 2172 2192 5865
Giải năm 3128
Giải tư 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195
Giải ba 53530 59288
Giải nhì 56839
Giải nhất 50420
Đặc biệt 790795
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
19 19 20 28 30 37 39 46 49
60 63 65 72 75 88 92 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 60
1 19, 19 1
2 20, 28 2 72, 92
3 30, 37, 39 3 63
4 46, 49 4
5 5 65, 75, 95, 95
6 60, 63, 65 6 46
7 72, 75 7 37
8 88 8 28, 88
9 92, 95, 95 9 19, 19, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 83
Giải bảy 213
Giải sáu 4613 3754 7479
Giải năm 6487
Giải tư 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265
Giải ba 29637 94124
Giải nhì 39555
Giải nhất 90950
Đặc biệt 171253
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 09 13 13 20 24 37 41 50
51 53 54 55 65 79 83 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 20, 50
1 13, 13 1 41, 51
2 20, 24 2
3 37 3 13, 13, 53, 83
4 41 4 24, 54
5 50, 51, 53, 54, 55 5 55, 65, 95
6 65 6
7 79 7 37, 87
8 83, 87 8
9 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 48
Giải bảy 626
Giải sáu 5027 7968 9860
Giải năm 0376
Giải tư 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437
Giải ba 02246 43830
Giải nhì 37138
Giải nhất 59176
Đặc biệt 686404
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 05 17 26 27 30 37 38 38
46 48 50 60 68 73 76 76 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 30, 50, 60, 80
1 17 1
2 26, 27 2
3 30, 37, 38, 38 3 73
4 46, 48 4
5 50 5
6 60, 68 6 26, 46, 76, 76
7 73, 76, 76 7 17, 27, 37
8 80 8 38, 38, 48, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 93
Giải bảy 108
Giải sáu 1826 9908 2235
Giải năm 6489
Giải tư 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331
Giải ba 53875 78573
Giải nhì 47240
Giải nhất 33388
Đặc biệt 045594
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
08 08 20 26 31 35 39 40 41
57 73 75 78 85 88 89 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 20, 40
1 1 31, 41
2 20, 26 2
3 31, 35, 39 3 73, 93
4 40, 41 4 94
5 57 5 35, 75, 85
6 6 26
7 73, 75, 78 7 57
8 85, 88, 89 8 78, 88
9 93, 94 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-12-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 79
Giải bảy 894
Giải sáu 3074 0470 6500
Giải năm 5577
Giải tư 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184
Giải ba 19529 05841
Giải nhì 87381
Giải nhất 15789
Đặc biệt 422978
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 10 22 25 29 41 49 56 70
74 77 78 79 81 84 89 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10, 70
1 10 1 41, 81
2 22, 25, 29 2 22
3 3
4 41, 49 4 74, 84, 94
5 56 5 25, 95
6 6 56
7 70, 74, 77, 78, 79 7 77
8 81, 84, 89 8 78
9 94, 95 9 29, 49, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 20-12-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 28
Giải bảy 012
Giải sáu 5705 1397 1731
Giải năm 5139
Giải tư 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819
Giải ba 42785 08306
Giải nhì 17161
Giải nhất 26717
Đặc biệt 310867
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 06 12 17 19 25 28 31 39
41 61 63 66 67 69 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0
1 12, 17, 19 1 31, 41, 61
2 25, 28 2 12
3 31, 39 3 63
4 41 4
5 5 25, 85
6 61, 63, 66, 67, 69 6 66
7 7 17, 67, 97
8 85, 88 8 28, 88
9 97 9 19, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 13-12-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 64
Giải bảy 625
Giải sáu 2729 2452 8663
Giải năm 2051
Giải tư 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198
Giải ba 61766 21872
Giải nhì 24343
Giải nhất 17414
Đặc biệt 851446
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
14 18 25 28 29 30 38 43 46
51 52 63 64 66 72 87 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 14, 18 1 51
2 25, 28, 29 2 52, 72
3 30, 38 3 43, 63
4 43, 46 4 14, 64
5 51, 52 5 25, 95
6 63, 64, 66 6 46, 66
7 72 7 87
8 87 8 18, 28, 38, 98
9 95, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 06-12-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 45
Giải bảy 397
Giải sáu 4036 8303 5939
Giải năm 0400
Giải tư 93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008
Giải ba 33224 97359
Giải nhì 80874
Giải nhất 85053
Đặc biệt 634657
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 03 08 24 36 37 38 39 45
53 57 59 65 72 74 77 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 08 0
1 1
2 24 2 72
3 36, 37, 38, 39 3 53
4 45 4 24, 74
5 53, 57, 59 5 45, 65
6 65 6 36
7 72, 74, 77 7 37, 57, 77, 97
8 8 38
9 97, 99 9 39, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 32
Giải bảy 165
Giải sáu 3605 7148 4964
Giải năm 1471
Giải tư 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303
Giải ba 05330 00113
Giải nhì 24892
Giải nhất 59913
Đặc biệt 982079
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 05 05 13 13 30 32 34 37
48 64 65 71 79 81 90 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 05 0 30, 90
1 13, 13 1 71, 81, 91
2 2 32, 92
3 30, 32, 34, 37 3 13, 13
4 48 4 34, 64
5 5 65
6 64, 65 6
7 71, 79 7 37
8 81 8 48
9 90, 91, 92 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 79
Giải bảy 250
Giải sáu 1218 7351 6807
Giải năm 3380
Giải tư 08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312
Giải ba 00693 29677
Giải nhì 87980
Giải nhất 61612
Đặc biệt 170917
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 12 12 13 17 18 31 50 51
77 78 79 80 80 83 89 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50, 80, 80
1 12, 12, 13, 17, 18 1 31, 51
2 2 12, 12
3 31 3 13, 83, 93
4 4
5 50, 51 5
6 6
7 77, 78, 79 7 17, 77, 97
8 80, 80, 83, 89 8 18, 78
9 93, 97 9 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn