XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải tư 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
03 08 09 26 30 35 38 42 55
59 67 69 76 84 85 95 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08, 09 0 30
1 1
2 26 2 42
3 30, 35, 38 3
4 42 4 84
5 55, 59 5 35, 55, 85, 95
6 67, 69 6 26, 76, 96, 96
7 76 7 67
8 84, 85 8 38
9 95, 96, 96 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 25-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải tư 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
05 19 19 20 28 32 40 43 49
56 63 64 71 84 88 90 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 40, 90
1 19, 19 1 71
2 20, 28 2 32
3 32 3 43, 63, 93
4 40, 43, 49 4 64, 84
5 56 5
6 63, 64 6 56, 96
7 71 7
8 84, 88 8 28, 88
9 90, 93, 96 9 19, 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải tư 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 10 10 12 22 26 28 33 45
46 57 58 79 79 90 94 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 10, 90
1 10, 10, 12 1
2 22, 26, 28 2 12, 22
3 33 3 33
4 45, 46 4 94, 94
5 57, 58 5 45
6 6 26, 46
7 79, 79 7 57, 97
8 8 28, 58
9 90, 94, 94, 97 9 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 18-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải tư 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
Đặc biệt 295701
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 05 11 17 19 28 35 39 45
45 51 61 65 77 80 83 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 80
1 11, 17, 19 1 11, 51, 61, 91
2 28 2 92
3 35, 39 3 83
4 45, 45 4
5 51 5 35, 45, 45, 65
6 61, 65 6
7 77 7 17, 77
8 80, 83 8 28
9 91, 92 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải tư 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
Đặc biệt 415405
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
05 06 15 16 24 25 28 30 42
45 51 57 61 71 76 90 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 30, 90
1 15, 16 1 51, 61, 71
2 24, 25, 28 2 42, 92
3 30 3
4 42, 45 4 24
5 51, 57 5 15, 25, 45
6 61 6 16, 76
7 71, 76 7 57, 97
8 8 28
9 90, 92, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 11-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải tư 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
06 10 15 16 16 19 21 33 41
41 42 42 45 66 71 74 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10
1 10, 15, 16, 16, 19 1 21, 41, 41, 71, 91
2 21 2 42, 42
3 33 3 33
4 41, 41, 42, 42, 45 4 74
5 5 15, 45
6 66 6 16, 16, 66, 96
7 71, 74 7
8 8
9 91, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
15 23 28 30 36 38 41 46 50
50 56 66 67 74 75 82 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50, 50
1 15 1 41
2 23, 28 2 82
3 30, 36, 38 3 23, 93
4 41, 46 4 74
5 50, 50, 56 5 15, 75
6 66, 67 6 36, 46, 56, 66, 86
7 74, 75 7 67
8 82, 86 8 28, 38
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 04-01-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 11 13 13 27 31 35 41 49
54 57 57 68 75 90 92 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 90
1 11, 13, 13 1 11, 31, 41
2 27 2 92
3 31, 35 3 13, 13, 93
4 41, 49 4 54
5 54, 57, 57 5 35, 75
6 68 6
7 75 7 27, 57, 57
8 8 68, 98
9 90, 92, 93, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-12-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
19 26 28 29 30 41 43 46 53
54 59 62 76 84 85 87 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 19 1 41, 91
2 26, 28, 29 2 62
3 30 3 43, 53
4 41, 43, 46 4 54, 84
5 53, 54, 59 5 85
6 62 6 26, 46, 76, 96
7 76 7 87
8 84, 85, 87 8 28
9 91, 96 9 19, 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-12-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư 84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
07 10 22 27 28 30 44 53 56
56 69 76 79 85 86 92 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 30
1 10 1
2 22, 27, 28 2 22, 92
3 30 3 53
4 44 4 44, 94
5 53, 56, 56 5 85, 95
6 69 6 56, 56, 76, 86
7 76, 79 7 27
8 85, 86 8 28
9 92, 94, 95 9 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn