XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 63
Giải bảy 142
Giải sáu 8597 7118 7387
Giải năm 7449
Giải tư 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958
Giải ba 85811 51333
Giải nhì 69919
Giải nhất 62064
Đặc biệt 655931
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
10 11 18 19 25 31 33 41 42
44 49 58 63 64 64 87 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 11, 18, 19 1 11, 31, 41
2 25 2 42
3 31, 33 3 33, 63
4 41, 42, 44, 49 4 44, 64, 64
5 58 5 25
6 63, 64, 64 6
7 7 87, 97, 97
8 87 8 18, 58
9 97, 97 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-01-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 65
Giải bảy 265
Giải sáu 0675 4165 3390
Giải năm 8380
Giải tư 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547
Giải ba 44117 47904
Giải nhì 81404
Giải nhất 40662
Đặc biệt 441074
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 04 17 26 30 47 54 57 62
65 65 65 74 75 75 80 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04 0 30, 80, 90
1 17 1
2 26 2 62
3 30 3
4 47 4 54, 74
5 54, 57 5 65, 65, 65, 75, 75
6 62, 65, 65, 65 6 26, 86
7 74, 75, 75 7 17, 47, 57
8 80, 86 8
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-01-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 76
Giải bảy 707
Giải sáu 8482 9910 1795
Giải năm 4546
Giải tư 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270
Giải ba 37812 32454
Giải nhì 94551
Giải nhất 93320
Đặc biệt 061362
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
05 07 10 12 18 20 46 51 54
55 60 62 70 76 81 82 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 10, 20, 60, 70
1 10, 12, 18 1 51, 81
2 20 2 12, 62, 82
3 3
4 46 4 54
5 51, 54, 55 5 55, 95
6 60, 62 6 46, 76
7 70, 76 7
8 81, 82 8 18, 98
9 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-01-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 76
Giải bảy 010
Giải sáu 7130 8788 8842
Giải năm 8438
Giải tư 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570
Giải ba 02453 22936
Giải nhì 53834
Giải nhất 37735
Đặc biệt 786826
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
10 16 26 30 34 35 36 38 42
52 53 66 70 76 84 88 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 70
1 10, 16 1
2 26 2 42, 52
3 30, 34, 35, 36, 38 3 53
4 42 4 34, 84
5 52, 53 5 35
6 66 6 16, 26, 36, 66, 76
7 70, 76 7
8 84, 88, 89 8 38, 88, 98
9 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-12-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 56
Giải bảy 157
Giải sáu 4170 3797 0933
Giải năm 0327
Giải tư 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578
Giải ba 49803 41740
Giải nhì 68090
Giải nhất 99690
Đặc biệt 165924
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 03 15 24 27 33 40 55 56
57 66 70 73 78 81 90 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 40, 70, 90, 90
1 15 1 81
2 24, 27 2
3 33 3 33, 73
4 40 4 24
5 55, 56, 57 5 15, 55
6 66 6 56, 66
7 70, 73, 78 7 27, 57, 97
8 81 8 78
9 90, 90, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-12-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 32
Giải bảy 206
Giải sáu 6124 1876 9992
Giải năm 2466
Giải tư 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176
Giải ba 57820 55802
Giải nhì 46246
Giải nhất 77867
Đặc biệt 326727
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 06 20 23 24 27 32 46 52
53 63 66 67 76 76 86 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 20
1 1
2 20, 23, 24, 27 2 32, 52, 92
3 32 3 23, 53, 63, 93
4 46 4 24
5 52, 53 5
6 63, 66, 67 6 46, 66, 76, 76, 86
7 76, 76 7 27, 67
8 86 8
9 92, 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-12-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 52
Giải bảy 657
Giải sáu 3312 0632 1131
Giải năm 0759
Giải tư 05021 23029 86292 59937 00267 19091 10501
Giải ba 37280 36596
Giải nhì 28482
Giải nhất 38944
Đặc biệt 492790
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 12 21 29 31 32 37 44 52
57 59 67 80 82 90 91 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80, 90
1 12 1 21, 31, 91
2 21, 29 2 12, 32, 52, 82, 92
3 31, 32, 37 3
4 44 4 44
5 52, 57, 59 5
6 67 6 96
7 7 37, 57, 67
8 80, 82 8
9 90, 91, 92, 96 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-12-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 94
Giải bảy 988
Giải sáu 9820 6388 8249
Giải năm 4082
Giải tư 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542
Giải ba 41705 18379
Giải nhì 70433
Giải nhất 77703
Đặc biệt 370800
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 03 05 20 32 33 42 49 55
79 80 80 82 87 88 88 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 05 0 20, 80, 80
1 1
2 20 2 32, 42, 82
3 32, 33 3 33
4 42, 49 4 94, 94
5 55 5 55
6 6
7 79 7 87
8 80, 80, 82, 87, 88, 88 8 88, 88
9 94, 94 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-12-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 89
Giải bảy 273
Giải sáu 6947 3444 3972
Giải năm 4053
Giải tư 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291
Giải ba 66529 68927
Giải nhì 11915
Giải nhất 29010
Đặc biệt 433382
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
09 10 15 16 27 29 44 47 53
53 70 71 72 73 82 89 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 70
1 10, 15, 16 1 71, 91
2 27, 29 2 72, 82
3 3 53, 53, 73
4 44, 47 4 44, 94
5 53, 53 5 15
6 6 16
7 70, 71, 72, 73 7 27, 47
8 82, 89 8
9 91, 94 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 36
Giải bảy 869
Giải sáu 2115 1849 5909
Giải năm 0341
Giải tư 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469
Giải ba 35405 19159
Giải nhì 82081
Giải nhất 67840
Đặc biệt 829741
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
05 08 09 15 36 40 41 41 48
49 54 59 69 69 69 70 78 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 09 0 40, 70
1 15 1 41, 41, 81
2 2
3 36 3
4 40, 41, 41, 48, 49 4 54
5 54, 59 5 15
6 69, 69, 69 6 36
7 70, 78 7
8 81 8 48, 78
9 9 49, 59, 69, 69, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn