XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 25-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 08
Giải bảy 077
Giải sáu 4612 9537 9032
Giải năm 4132
Giải tư 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824
Giải ba 39895 27890
Giải nhì 13907
Giải nhất 93501
Đặc biệt 568906
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 05 06 07 08 08 12 24 32
32 35 37 77 77 79 90 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 06, 07, 08, 08 0 90
1 12 1
2 24 2 12, 32, 32
3 32, 32, 35, 37 3
4 4 24
5 5 35, 95, 95
6 6
7 77, 77, 79 7 37, 77, 77
8 8 08
9 90, 95, 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 22-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 81
Giải bảy 302
Giải sáu 8571 2060 0447
Giải năm 3839
Giải tư 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094
Giải ba 34668 71278
Giải nhì 56791
Giải nhất 71483
Đặc biệt 344924
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 08 18 24 30 39 47 56 60
63 68 71 75 78 81 83 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 30, 60
1 18 1 71, 81, 91
2 24 2
3 30, 39 3 63, 83
4 47 4 24, 94
5 56 5 75
6 60, 63, 68 6 56
7 71, 75, 78 7 47
8 81, 83 8 18, 68, 78
9 91, 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 18-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 24
Giải bảy 939
Giải sáu 3649 4563 4513
Giải năm 6904
Giải tư 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733
Giải ba 69652 64299
Giải nhì 86266
Giải nhất 25406
Đặc biệt 582736
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 06 08 13 16 24 30 32 33
36 39 39 49 52 62 63 66 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0 30
1 13, 16 1
2 24 2 32, 52, 62
3 30, 32, 33, 36, 39, 39 3 13, 33, 63
4 49 4 24
5 52 5
6 62, 63, 66 6 16, 36, 66
7 7
8 8
9 99 9 39, 39, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 15-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 00
Giải bảy 145
Giải sáu 8855 3986 9802
Giải năm 4198
Giải tư 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372
Giải ba 08873 96200
Giải nhì 63269
Giải nhất 98474
Đặc biệt 416748
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 00 02 02 07 44 45 48 55
66 67 69 72 73 74 86 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 02, 02, 07 0 00
1 1
2 2 72
3 3 73
4 44, 45, 48 4 44, 74
5 55 5 45, 55
6 66, 67, 69 6 66, 86
7 72, 73, 74 7 67, 97
8 86 8 48, 98
9 97, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 11-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 25
Giải bảy 178
Giải sáu 0626 8847 9330
Giải năm 5570
Giải tư 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243
Giải ba 07448 54334
Giải nhì 10749
Giải nhất 75155
Đặc biệt 356096
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 11 16 25 26 28 30 34 43
47 48 49 55 62 70 78 81 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30, 70
1 11, 16 1 11, 81
2 25, 26, 28 2 62
3 30, 34 3 43
4 43, 47, 48, 49 4 34
5 55 5 25, 55
6 62 6 16, 26, 96
7 70, 78 7 47
8 81 8 28, 48, 78
9 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 08-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 40
Giải bảy 524
Giải sáu 0217 9591 8226
Giải năm 3338
Giải tư 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964
Giải ba 44940 08822
Giải nhì 00132
Giải nhất 80592
Đặc biệt 735768
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 17 17 22 24 26 32 34 38
40 40 53 64 68 85 87 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 40, 40
1 17, 17 1 91
2 22, 24, 26 2 22, 32, 92
3 32, 34, 38 3 53
4 40, 40 4 24, 34, 64
5 53 5 85
6 64, 68 6 26
7 7 17, 17, 87
8 85, 87 8 38, 68
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 04-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 12
Giải bảy 470
Giải sáu 8935 8762 3623
Giải năm 9364
Giải tư 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396
Giải ba 48196 33335
Giải nhì 38852
Giải nhất 86655
Đặc biệt 572718
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
12 12 18 23 30 35 35 51 52
55 58 60 62 64 70 89 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 60, 70
1 12, 12, 18 1 51
2 23 2 12, 12, 52, 62
3 30, 35, 35 3 23
4 4 64
5 51, 52, 55, 58 5 35, 35, 55
6 60, 62, 64 6 96, 96
7 70 7
8 89 8 18, 58
9 96, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 01-01-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 78
Giải bảy 025
Giải sáu 4128 6164 1016
Giải năm 8291
Giải tư 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863
Giải ba 55898 37552
Giải nhì 62140
Giải nhất 88528
Đặc biệt 313644
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 16 16 25 28 28 40 44 52
52 63 64 66 78 83 87 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 40
1 16, 16 1 91
2 25, 28, 28 2 52, 52
3 3 63, 83
4 40, 44 4 44, 64
5 52, 52 5 25
6 63, 64, 66 6 16, 16, 66
7 78 7 87
8 83, 87 8 28, 28, 78, 98
9 91, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 28-12-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 93
Giải bảy 252
Giải sáu 0884 2351 3227
Giải năm 1103
Giải tư 25716 87014 88748 16084 34905 36546 90045
Giải ba 46051 10987
Giải nhì 11028
Giải nhất 76741
Đặc biệt 310882
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 05 14 16 27 28 41 45 46
48 51 51 52 82 84 84 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0
1 14, 16 1 41, 51, 51
2 27, 28 2 52, 82
3 3 93
4 41, 45, 46, 48 4 14, 84, 84
5 51, 51, 52 5 45
6 6 16, 46
7 7 27, 87
8 82, 84, 84, 87 8 28, 48
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-12-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 54
Giải bảy 728
Giải sáu 2423 0319 6547
Giải năm 3442
Giải tư 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296
Giải ba 64393 00639
Giải nhì 95926
Giải nhất 96160
Đặc biệt 245326
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 19 23 26 26 26 28 39 39
42 47 47 48 54 60 76 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 60
1 19 1
2 23, 26, 26, 26, 28 2 42
3 39, 39 3 23, 93
4 42, 47, 47, 48 4 54
5 54 5
6 60 6 26, 26, 26, 76, 96
7 76 7 47, 47
8 8 28, 48
9 93, 96 9 19, 39, 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn