XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-01-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 15
Giải bảy 107
Giải sáu 2077 8755 7392
Giải năm 2673
Giải tư 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184
Giải ba 11409 82792
Giải nhì 48382
Giải nhất 31279
Đặc biệt 307019
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 09 15 19 55 63 70 73 77
79 82 84 87 88 92 92 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 70
1 15, 19 1
2 2 82, 92, 92
3 3 63, 73
4 4 84
5 55 5 15, 55
6 63 6
7 70, 73, 77, 79 7 77, 87, 97, 97
8 82, 84, 87, 88 8 88
9 92, 92, 97, 97 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-01-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 03
Giải bảy 277
Giải sáu 5188 0139 8883
Giải năm 2200
Giải tư 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531
Giải ba 39194 39442
Giải nhì 11430
Giải nhất 41001
Đặc biệt 422124
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 01 03 07 24 26 30 31 33
37 39 42 53 77 77 83 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 03, 07 0 30
1 1 31
2 24, 26 2 42
3 30, 31, 33, 37, 39 3 03, 33, 53, 83
4 42 4 24, 94
5 53 5
6 6 26
7 77, 77 7 37, 77, 77
8 83, 88 8 88
9 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-01-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 29
Giải bảy 296
Giải sáu 5290 6446 0447
Giải năm 7789
Giải tư 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661
Giải ba 48691 97322
Giải nhì 44888
Giải nhất 63303
Đặc biệt 959593
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 19 22 29 29 29 46 47 61
68 71 75 88 89 90 91 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 90
1 19 1 61, 71, 91
2 22, 29, 29, 29 2 22
3 3 93
4 46, 47 4
5 5 75
6 61, 68 6 46, 96
7 71, 75 7 47
8 88, 89 8 68, 88
9 90, 91, 93, 96 9 19, 29, 29, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-01-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 83
Giải bảy 931
Giải sáu 0634 7828 3785
Giải năm 1897
Giải tư 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532
Giải ba 02717 48362
Giải nhì 78460
Giải nhất 22742
Đặc biệt 508578
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 17 25 28 31 32 34 42 48
49 49 52 60 62 78 83 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 60
1 17 1 31
2 25, 28 2 32, 42, 52, 62
3 31, 32, 34 3 83
4 42, 48, 49, 49 4 34
5 52 5 25, 85
6 60, 62 6
7 78 7 17, 97
8 83, 85 8 28, 48, 78
9 97 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-12-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 37
Giải bảy 075
Giải sáu 2147 0967 5477
Giải năm 0517
Giải tư 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526
Giải ba 07457 54865
Giải nhì 77409
Giải nhất 47569
Đặc biệt 203654
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 09 17 26 37 42 43 47 54
54 57 62 65 67 69 75 77 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0
1 17 1
2 26 2 42, 62
3 37 3 43
4 42, 43, 47 4 54, 54, 94
5 54, 54, 57 5 65, 75
6 62, 65, 67, 69 6 26
7 75, 77 7 17, 37, 47, 57, 67, 77
8 8
9 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 19-12-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 66
Giải bảy 810
Giải sáu 4971 1751 9984
Giải năm 3819
Giải tư 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854
Giải ba 00366 53441
Giải nhì 61001
Giải nhất 03996
Đặc biệt 296397
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 10 11 17 19 38 39 41 51
54 54 66 66 71 80 84 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 80
1 10, 11, 17, 19 1 11, 41, 51, 71
2 2
3 38, 39 3
4 41 4 54, 54, 84
5 51, 54, 54 5
6 66, 66 6 66, 66, 96
7 71 7 17, 97
8 80, 84 8 38
9 96, 97 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 12-12-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 07
Giải bảy 016
Giải sáu 5433 3494 8896
Giải năm 3081
Giải tư 10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923
Giải ba 06870 67159
Giải nhì 10192
Giải nhất 86154
Đặc biệt 497793
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 16 23 26 27 33 36 54 59
66 70 81 91 92 93 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 16 1 81, 91
2 23, 26, 27 2 92
3 33, 36 3 23, 33, 93, 93
4 4 54, 94
5 54, 59 5
6 66 6 16, 26, 36, 66, 96
7 70 7 07, 27
8 81 8
9 91, 92, 93, 93, 94, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 05-12-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 16
Giải bảy 802
Giải sáu 4136 9173 6072
Giải năm 8022
Giải tư 09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963
Giải ba 63217 65117
Giải nhì 61409
Giải nhất 57955
Đặc biệt 323499
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 09 16 16 17 17 22 23 36
40 55 58 63 68 72 73 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 40
1 16, 16, 17, 17 1
2 22, 23 2 22, 72
3 36 3 23, 63, 73, 93
4 40 4
5 55, 58 5 55
6 63, 68 6 16, 16, 36
7 72, 73 7 17, 17
8 8 58, 68
9 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-11-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 50
Giải bảy 666
Giải sáu 5076 8608 9181
Giải năm 6328
Giải tư 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096
Giải ba 03888 39639
Giải nhì 07571
Giải nhất 00502
Đặc biệt 557810
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 08 10 19 21 28 39 50 54
66 71 76 76 81 86 88 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 10, 50
1 10, 19 1 21, 71, 81
2 21, 28 2
3 39 3
4 4 54
5 50, 54 5
6 66 6 66, 76, 76, 86, 96
7 71, 76, 76 7
8 81, 86, 88, 89 8 28, 88
9 96 9 19, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-11-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 4266 1483 6227
Giải năm 4595
Giải tư 73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366
Giải ba 26283 55020
Giải nhì 07672
Giải nhất 50967
Đặc biệt 376288
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
11 12 20 25 27 38 66 66 67
72 73 83 83 84 88 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 11, 12 1 11
2 20, 25, 27 2 12, 72
3 38 3 73, 83, 83
4 4 84
5 5 25, 95
6 66, 66, 67 6 66, 66
7 72, 73 7 27, 67
8 83, 83, 84, 88, 88, 89 8 38, 88, 88
9 95 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn