XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 87
Giải bảy 655
Giải sáu 7632 1055 4499
Giải năm 5545
Giải tư 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188
Giải ba 76951 54375
Giải nhì 17121
Giải nhất 15409
Đặc biệt 395830
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 09 21 24 30 32 45 45 51
55 55 67 75 80 87 87 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 80
1 1 21, 51
2 21, 24 2 32
3 30, 32 3
4 45, 45 4 24
5 51, 55, 55 5 45, 45, 55, 55, 75
6 67 6
7 75 7 67, 87, 87
8 80, 87, 87, 88 8 88
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-01-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 36
Giải bảy 937
Giải sáu 1602 2613 2970
Giải năm 0006
Giải tư 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999
Giải ba 56272 63490
Giải nhì 77190
Giải nhất 91369
Đặc biệt 564059
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 06 13 22 34 35 36 37 40
59 69 70 72 85 89 90 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 40, 70, 90, 90
1 13 1
2 22 2 22, 72
3 34, 35, 36, 37 3 13
4 40 4 34
5 59 5 35, 85
6 69 6 36
7 70, 72 7 37
8 85, 89 8
9 90, 90, 99 9 59, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-01-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 88
Giải bảy 567
Giải sáu 7045 1597 1267
Giải năm 0562
Giải tư 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739
Giải ba 62482 96452
Giải nhì 96871
Giải nhất 74828
Đặc biệt 050094
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
23 28 39 45 52 59 62 67 67
67 71 80 82 87 88 94 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 71
2 23, 28 2 52, 62, 82
3 39 3 23
4 45 4 94
5 52, 59 5 45
6 62, 67, 67, 67 6
7 71 7 67, 67, 67, 87, 97, 97
8 80, 82, 87, 88 8 28, 88
9 94, 97, 97 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-01-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 37
Giải bảy 944
Giải sáu 5531 0059 7626
Giải năm 5549
Giải tư 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236
Giải ba 15318 42259
Giải nhì 56504
Giải nhất 37156
Đặc biệt 789845
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 05 10 18 26 31 36 37 44
45 49 56 57 59 59 67 81 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 10
1 10, 18 1 31, 81, 91
2 26 2
3 31, 36, 37 3
4 44, 45, 49 4 44
5 56, 57, 59, 59 5 45
6 67 6 26, 36, 56
7 7 37, 57, 67
8 81 8 18
9 91 9 49, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-12-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 66
Giải bảy 350
Giải sáu 5911 9129 8094
Giải năm 7043
Giải tư 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908
Giải ba 48778 70757
Giải nhì 99726
Giải nhất 99947
Đặc biệt 791237
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
08 11 14 26 29 30 37 43 45
47 50 52 57 66 68 78 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30, 50
1 11, 14 1 11
2 26, 29 2 52
3 30, 37 3 43
4 43, 45, 47 4 14, 94
5 50, 52, 57 5 45
6 66, 68 6 26, 66
7 78 7 37, 47, 57
8 88 8 68, 78, 88
9 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-12-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 48
Giải bảy 058
Giải sáu 5808 4214 5889
Giải năm 8885
Giải tư 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583
Giải ba 44806 73834
Giải nhì 76493
Giải nhất 34086
Đặc biệt 471653
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 06 08 14 28 34 34 46 48
51 53 58 83 85 86 89 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0
1 14 1 51
2 28 2 92
3 34, 34 3 53, 83, 93
4 46, 48 4 14, 34, 34
5 51, 53, 58 5 85
6 6 46, 86
7 7
8 83, 85, 86, 89 8 28, 48, 58
9 92, 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-12-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 78
Giải bảy 770
Giải sáu 4209 3939 4414
Giải năm 1960
Giải tư 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043
Giải ba 96430 61151
Giải nhì 40657
Giải nhất 39944
Đặc biệt 178713
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
08 09 13 14 18 30 39 43 44
44 51 57 58 60 70 78 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 30, 60, 70
1 13, 14, 18 1 51
2 2
3 30, 39 3 13, 43
4 43, 44, 44 4 14, 44, 44
5 51, 57, 58 5 85
6 60 6
7 70, 78 7 57
8 85 8 18, 58, 78, 98
9 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-12-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 10
Giải bảy 182
Giải sáu 0200 3696 5096
Giải năm 0408
Giải tư 21569 52341 83093 93087 94431 43189 93237
Giải ba 10378 82348
Giải nhì 25812
Giải nhất 79058
Đặc biệt 491309
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 08 09 10 12 31 37 41 48
58 69 78 82 87 89 93 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 09 0 10
1 10, 12 1 31, 41
2 2 12, 82
3 31, 37 3 93
4 41, 48 4
5 58 5
6 69 6 96, 96
7 78 7 37, 87
8 82, 87, 89 8 48, 58, 78
9 93, 96, 96 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-12-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 29
Giải bảy 114
Giải sáu 3065 8619 9834
Giải năm 6917
Giải tư 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228
Giải ba 71214 50361
Giải nhì 43733
Giải nhất 60655
Đặc biệt 120545
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
05 14 14 17 19 28 29 31 33
34 41 45 55 61 65 73 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 90
1 14, 14, 17, 19 1 31, 41, 61, 91
2 28, 29 2
3 31, 33, 34 3 33, 73
4 41, 45 4 14, 14, 34
5 55 5 45, 55, 65
6 61, 65 6
7 73 7 17
8 8 28
9 90, 91 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 8482 8961 5645
Giải năm 3751
Giải tư 08424 53892 54032 70175 43300 25388 09495
Giải ba 71791 42343
Giải nhì 37467
Giải nhất 81502
Đặc biệt 316523
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 02 23 24 32 32 34 43 45
51 61 67 75 82 88 91 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0
1 1 51, 61, 91
2 23, 24 2 32, 32, 82, 92
3 32, 32, 34 3 23, 43
4 43, 45 4 24, 34
5 51 5 45, 75, 95
6 61, 67 6
7 75 7 67
8 82, 88 8 88
9 91, 92, 95 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn