XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 76
Giải bảy 545
Giải sáu 5712 6211 1880
Giải năm 8120
Giải tư 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700
Giải ba 48771 16461
Giải nhì 32823
Giải nhất 88376
Đặc biệt 415615
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 07 11 12 15 17 20 23 38
45 61 71 76 76 80 86 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 20, 80
1 11, 12, 15, 17 1 11, 61, 71
2 20, 23 2 12
3 38 3 23
4 45 4
5 5 15, 45
6 61 6 76, 76, 86, 86
7 71, 76, 76 7 17
8 80, 86, 86, 88 8 38, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 78
Giải bảy 504
Giải sáu 7886 3990 3227
Giải năm 0165
Giải tư 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158
Giải ba 46753 49698
Giải nhì 46729
Giải nhất 71403
Đặc biệt 264606
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 04 06 26 27 29 52 53 58
65 71 75 78 83 83 86 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06 0 90
1 1 71
2 26, 27, 29 2 52
3 3 53, 83, 83
4 4
5 52, 53, 58 5 65, 75
6 65 6 26, 86
7 71, 75, 78 7 27
8 83, 83, 86 8 58, 78, 98
9 90, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 26
Giải bảy 622
Giải sáu 0688 8957 5245
Giải năm 5778
Giải tư 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076
Giải ba 06897 37701
Giải nhì 33955
Giải nhất 85638
Đặc biệt 955137
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 18 19 21 22 24 26 37 38
42 45 55 57 76 78 88 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 18, 19 1 21
2 21, 22, 24, 26 2 22, 42
3 37, 38 3
4 42, 45 4 24
5 55, 57 5 45, 55
6 6 26, 76
7 76, 78 7 37, 57, 97
8 88, 89 8 18, 38, 78, 88
9 97 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 4788 0283 3719
Giải năm 1961
Giải tư 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411
Giải ba 02430 49268
Giải nhì 48511
Giải nhất 88034
Đặc biệt 817869
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
11 11 19 26 30 31 34 34 36
56 61 68 69 71 78 83 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 11, 11, 19 1 11, 11, 31, 61, 71
2 26 2
3 30, 31, 34, 34, 36 3 83, 83
4 4 34, 34
5 56 5
6 61, 68, 69 6 26, 36, 56
7 71, 78 7
8 83, 83, 88 8 68, 78, 88
9 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-12-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 79
Giải bảy 076
Giải sáu 3470 0128 6919
Giải năm 3016
Giải tư 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918
Giải ba 79069 41158
Giải nhì 41164
Giải nhất 10646
Đặc biệt 391419
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 16 16 18 19 19 28 29 46
58 64 69 70 71 75 76 79 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70
1 16, 16, 18, 19, 19 1 71
2 28, 29 2
3 3
4 46 4 64
5 58 5 75
6 64, 69 6 16, 16, 46, 76
7 70, 71, 75, 76, 79 7
8 8 18, 28, 58
9 99 9 19, 19, 29, 69, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-12-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 11
Giải bảy 293
Giải sáu 7828 0185 2530
Giải năm 8164
Giải tư 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349
Giải ba 52578 69719
Giải nhì 05907
Giải nhất 27896
Đặc biệt 848578
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 06 07 11 19 20 28 30 49
58 64 67 75 78 78 85 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07 0 20, 30
1 11, 19 1 11
2 20, 28 2
3 30 3 93
4 49 4 64
5 58 5 75, 85
6 64, 67 6 96
7 75, 78, 78 7 67
8 85 8 28, 58, 78, 78
9 93, 96 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-12-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 73
Giải bảy 671
Giải sáu 2326 5338 4815
Giải năm 0946
Giải tư 94955 88753 49699 30012 20744 47805 00378
Giải ba 73354 12936
Giải nhì 38416
Giải nhất 89055
Đặc biệt 757156
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 12 15 16 26 36 38 44 46
53 54 55 55 56 71 73 78 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 12, 15, 16 1 71
2 26 2 12
3 36, 38 3 53, 73
4 44, 46 4 44, 54
5 53, 54, 55, 55, 56 5 15, 55, 55
6 6 16, 26, 36, 46, 56
7 71, 73, 78 7
8 8 38, 78
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 10-12-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 46
Giải bảy 937
Giải sáu 3747 3967 3483
Giải năm 0901
Giải tư 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441
Giải ba 49124 55359
Giải nhì 54469
Giải nhất 19782
Đặc biệt 925557
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 03 24 36 37 41 43 46 47
57 59 60 67 68 69 82 83 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 60
1 1 41
2 24 2 82
3 36, 37 3 43, 83
4 41, 43, 46, 47 4 24, 94
5 57, 59 5
6 60, 67, 68, 69 6 36, 46
7 7 37, 47, 57, 67
8 82, 83 8 68
9 94 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 03-12-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 55
Giải bảy 749
Giải sáu 5940 2228 3780
Giải năm 3957
Giải tư 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015
Giải ba 19221 60895
Giải nhì 64244
Giải nhất 60107
Đặc biệt 119454
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 07 12 15 21 28 38 40 44
49 54 55 57 70 75 80 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 40, 70, 80
1 12, 15 1 21
2 21, 28 2 12
3 38 3
4 40, 44, 49 4 44, 54
5 54, 55, 57 5 15, 55, 75, 95
6 6 96
7 70, 75 7 57
8 80 8 28, 38
9 95, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 83
Giải bảy 756
Giải sáu 3281 0376 2550
Giải năm 9002
Giải tư 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836
Giải ba 54130 69469
Giải nhì 62738
Giải nhất 28874
Đặc biệt 343497
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 30 36 38 50 54 56 69 71
72 74 76 81 81 82 83 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30, 50
1 1 71, 81, 81
2 2 72, 82
3 30, 36, 38 3 83
4 4 54, 74
5 50, 54, 56 5
6 69 6 36, 56, 76, 96
7 71, 72, 74, 76 7 97
8 81, 81, 82, 83 8 38
9 96, 97 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn