XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải tư 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
14 18 24 30 37 49 51 55 57
64 66 69 72 77 81 82 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 14, 18 1 51, 81
2 24 2 72, 82
3 30, 37 3
4 49 4 14, 24, 64
5 51, 55, 57 5 55
6 64, 66, 69 6 66, 86
7 72, 77 7 37, 57, 77
8 81, 82, 86, 89 8 18
9 9 49, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải tư 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 02 20 21 24 25 31 33 35
36 39 42 48 49 56 70 82 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 20, 70
1 1 21, 31
2 20, 21, 24, 25 2 42, 82
3 31, 33, 35, 36, 39 3 33
4 42, 48, 49 4 24
5 56 5 25, 35
6 6 36, 56
7 70 7
8 82, 88 8 48, 88
9 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải tư 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 02 16 17 21 26 36 37 39
41 52 52 66 71 73 75 80 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 80
1 16, 17 1 21, 41, 71
2 21, 26 2 52, 52
3 36, 37, 39 3 73, 83
4 41 4
5 52, 52 5 75
6 66 6 16, 26, 36, 66
7 71, 73, 75 7 17, 37
8 80, 83 8
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 65
Giải bảy 762
Giải sáu 1641 4539 2063
Giải năm 9565
Giải tư 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189
Giải ba 00854 19786
Giải nhì 16852
Giải nhất 21726
Đặc biệt 373200
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 26 36 37 39 41 52 54 62
63 65 65 66 86 86 87 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 1 41
2 26 2 52, 62
3 36, 37, 39 3 63
4 41 4 54
5 52, 54 5 65, 65, 95
6 62, 63, 65, 65, 66 6 26, 36, 66, 86, 86
7 7 37, 87
8 86, 86, 87, 89 8
9 95 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-12-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2317
Giải năm 0303
Giải tư 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 10 13 17 45 55 56 57 58
63 63 66 72 74 75 77 81 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10
1 10, 13, 17 1 81
2 2 72, 82
3 3 13, 63, 63
4 45 4 74
5 55, 56, 57, 58 5 45, 55, 75
6 63, 63, 66 6 56, 66
7 72, 74, 75, 77 7 17, 57, 77
8 81, 82 8 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-12-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải tư 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
12 15 16 19 24 27 27 41 42
50 59 63 69 72 88 97 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 12, 15, 16, 19 1 41
2 24, 27, 27 2 12, 42, 72
3 3 63
4 41, 42 4 24
5 50, 59 5 15
6 63, 69 6 16
7 72 7 27, 27, 97
8 88 8 88
9 97, 99, 99 9 19, 59, 69, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-12-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải tư 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 02 08 09 20 26 33 34 41
50 51 55 55 58 60 66 73 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 08, 09 0 20, 50, 60
1 1 41, 51
2 20, 26 2
3 33, 34 3 33, 73
4 41 4 34
5 50, 51, 55, 55, 58 5 55, 55
6 60, 66 6 26, 66
7 73, 79 7
8 8 58
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 08-12-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải tư 54145 94456 04967 99223 06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 05 08 09 16 19 23 32 45
46 50 51 51 56 62 67 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08, 09 0 50
1 16, 19 1 51, 51
2 23 2 02, 32, 62
3 32 3 23
4 45, 46 4
5 50, 51, 51, 56 5 45
6 62, 67 6 16, 46, 56
7 7 67
8 8
9 99, 99 9 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-12-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải tư 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 06 09 12 14 21 28 29 30
37 55 59 61 65 70 79 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 09 0 30, 70, 90
1 12, 14 1 21, 61
2 21, 28, 29 2 12
3 30, 37 3
4 4 14
5 55, 59 5 55, 65
6 61, 65 6 06
7 70, 79 7 37, 97
8 8 28
9 90, 97 9 29, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải tư 57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 19 20 22 29 40 40 55 55
60 68 73 76 79 87 89 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 40, 40, 60
1 19 1
2 20, 22, 29 2 22
3 3 73
4 40, 40 4 94, 94
5 55, 55 5 55, 55
6 60, 68 6 76
7 73, 76, 79 7 87
8 87, 89 8 68
9 94, 94 9 19, 29, 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn