XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 1382 9255 7491
Giải năm 5712
Giải tư 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441
Giải ba 50436 52461
Giải nhì 02501
Giải nhất 55818
Đặc biệt 013817
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 05 12 17 18 18 19 36 41
44 55 61 66 69 74 82 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 12, 17, 18, 18, 19 1 41, 61, 91
2 2 12, 82
3 36 3
4 41, 44 4 44, 74
5 55 5 55
6 61, 66, 69 6 36, 66
7 74 7 17
8 82 8 18, 18, 98
9 91, 98 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 22-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 83
Giải bảy 220
Giải sáu 3676 8973 2527
Giải năm 8150
Giải tư 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612
Giải ba 03062 71941
Giải nhì 75926
Giải nhất 83596
Đặc biệt 517931
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 20 23 26 27 31 38 40 41
50 50 58 62 73 76 83 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 50
1 12 1 31, 41
2 20, 23, 26, 27 2 12, 62
3 31, 38 3 23, 73, 83
4 40, 41 4
5 50, 50, 58 5
6 62 6 26, 76, 96
7 73, 76 7 27
8 83 8 38, 58, 98
9 96, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 74
Giải bảy 398
Giải sáu 1867 4767 7682
Giải năm 5565
Giải tư 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685
Giải ba 30552 71043
Giải nhì 47849
Giải nhất 58304
Đặc biệt 855453
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 23 39 43 49 52 53 62 63
65 65 67 67 74 82 85 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1
2 23 2 52, 62, 82
3 39 3 23, 43, 53, 63
4 43, 49 4 74
5 52, 53 5 65, 65, 85
6 62, 63, 65, 65, 67, 67 6
7 74 7 67, 67, 97
8 82, 85 8 98
9 97, 98 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 15-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 82
Giải bảy 787
Giải sáu 7026 1419 7394
Giải năm 2630
Giải tư 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512
Giải ba 78413 00001
Giải nhì 20984
Giải nhất 50877
Đặc biệt 455321
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 06 12 13 19 21 26 30 45
55 77 82 83 84 84 87 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 30
1 12, 13, 19 1 21
2 21, 26 2 12, 82
3 30 3 13, 83
4 45 4 84, 84, 94
5 55 5 45, 55
6 6 26
7 77 7 77, 87
8 82, 83, 84, 84, 87, 88 8 88
9 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 10
Giải bảy 425
Giải sáu 1287 7259 7364
Giải năm 5415
Giải tư 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974
Giải ba 36465 49957
Giải nhì 53620
Giải nhất 89748
Đặc biệt 734886
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 05 10 15 15 20 25 25 29
44 48 57 59 64 65 74 86 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 10, 20
1 10, 15, 15 1
2 20, 25, 25, 29 2
3 3
4 44, 48 4 44, 64, 74
5 57, 59 5 15, 15, 25, 25, 65
6 64, 65 6 86
7 74 7 57, 87
8 86, 87 8 48
9 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 08-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 97
Giải bảy 770
Giải sáu 9686 7003 7819
Giải năm 2606
Giải tư 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017
Giải ba 02489 41050
Giải nhì 09284
Giải nhất 00883
Đặc biệt 789938
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 06 15 17 19 38 50 55 56
59 70 83 84 86 88 89 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 50, 70
1 15, 17, 19 1
2 2
3 38 3 83
4 4 84
5 50, 55, 56, 59 5 15, 55, 95
6 6 56, 86
7 70 7 17, 97
8 83, 84, 86, 88, 89 8 38, 88
9 95, 97 9 19, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 65
Giải bảy 350
Giải sáu 2206 5988 3816
Giải năm 5086
Giải tư 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488
Giải ba 23899 23892
Giải nhì 11546
Giải nhất 08027
Đặc biệt 474835
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
06 16 27 35 37 42 46 48 50
51 65 65 86 88 88 92 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50
1 16 1 51
2 27 2 42, 92
3 35, 37 3
4 42, 46, 48 4
5 50, 51 5 35, 65, 65
6 65, 65 6 16, 46, 86, 96
7 7 27, 37
8 86, 88, 88 8 48, 88, 88
9 92, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 01-01-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 99
Giải bảy 568
Giải sáu 1505 8515 1550
Giải năm 5133
Giải tư 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805
Giải ba 49813 50306
Giải nhì 29024
Giải nhất 54765
Đặc biệt 623976
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 05 05 06 07 13 15 24 26
33 48 50 65 68 76 84 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 05, 06, 07 0 50
1 13, 15 1
2 24, 26 2
3 33 3 13, 33
4 48 4 24, 84
5 50 5 15, 65
6 65, 68 6 26, 76
7 76 7 97
8 84 8 48, 68
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-12-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 67
Giải bảy 963
Giải sáu 0056 0043 7327
Giải năm 7407
Giải tư 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837
Giải ba 62559 57231
Giải nhì 79351
Giải nhất 37531
Đặc biệt 180006
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 02 06 07 27 30 31 31 37
43 44 46 51 52 56 59 63 67
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 06, 07 0 30
1 1 31, 31, 51
2 27 2 52
3 30, 31, 31, 37 3 43, 63
4 43, 44, 46 4 44
5 51, 52, 56, 59 5
6 63, 67 6 46, 56
7 7 27, 37, 67
8 8
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 25-12-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 91
Giải bảy 689
Giải sáu 7299 3126 6758
Giải năm 5626
Giải tư 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720
Giải ba 31581 92311
Giải nhì 32670
Giải nhất 52683
Đặc biệt 174798
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 11 20 26 26 32 47 50 58
70 79 81 83 89 91 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 50, 70
1 11 1 11, 81, 91
2 20, 26, 26 2 32
3 32 3 83
4 47 4
5 50, 58 5
6 6 26, 26, 96
7 70, 79 7 47
8 81, 83, 89 8 58, 98
9 91, 96, 98, 99 9 79, 89, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn